Faktúry


Faktúra 133_2013
prijatá: 14.01.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice; IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za elektrinu - vyúčtovanie, obdobie 01.01.2013-31.12.2013; celková suma: -8,34 €; dátum vystavenia: 07.01.2014; dátum splatnosti: 27.01.2014;


Faktúra 132_2013
prijatá: 14.01.2014; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1102013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.12.-31.12.2013; celková suma: 1 418,94 €; dátum vystavenia: 14.01.2014; dátum splatnosti: 28.01.2014;


Faktúra 131_2013
prijatá: 03.01.2014; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7757779326; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2013-31.12.2013; celková suma: 24,46 €; dátum vystavenia: 3.01.2014; dátum splatnosti: 17.01.2014;


Faktúra 130_2013
prijatá: 23.12.2013; dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2118069094; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 20.09.2012.-18.12.2013; celková suma: 657,20 €; dátum vystavenia: 20.12.2013; dátum splatnosti: 07.01.2014;


Faktúra 129_2013
prijatá: 23.12.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621303286; popis: faktúra za systémová podpora , obdobie 4. štvrťrok 2013; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 16.12.2013; dátum splatnosti: 15.1.2014;


Faktúra 128_2013
prijatá: 20.12.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 642013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.11.2013-30.11.2013; celková suma: 124,44 €; dátum vystavenia: 2.12.2013; dátum splatnosti: 18.12.2013;


Faktúra 127_2013
prijatá: 20.12.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 632013; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.12.2013-30.12.2013; celková suma: 651,00 €; dátum vystavenia: 20.12.2013; dátum splatnosti: 30.12.2013;


Faktúra 126_2013
prijatá: 19.12.2013; dodávateľ: Stanislav Šarak S-comp, Václavského 366/24, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 34806539; faktúra číslo: 130241; popis: faktúra za PC 3 ks, Win 7 1ks , obdobie december 2013; celková suma: 232,00 €; dátum vystavenia: 19.10.2013; dátum splatnosti: 02.01.2014;


Faktúra 125_2013
prijatá: 19.12.2013; dodávateľ:Stanislav Pira, Rokytovce 74, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 130095; popis: faktúra za montáž zásobníka TÚV, obdobie december 2013; celková suma: 95,00 €; dátum vystavenia: 18.12.2013; dátum splatnosti: 30.12.2013;


Faktúra 124_2013
prijatá: 16.12.2013; dodávateľ: DD21, s. r. o., Švábska 10, 080 01 Prešov, ; IČO: 43818030; faktúra číslo: 131136; popis: faktúra za kopirka, obdobie december 2013; celková suma: 300,00 €; dátum vystavenia: 16.12.2013; dátum splatnosti: 22.12.2013;


Faktúra 123_2013
prijatá: 16.12.2013; dodávateľ: Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2013127; popis: faktúra za údržársky materiál, obdobie 01.12.2013-16.12.2013; celková suma: 20,24 €; dátum vystavenia: 16.12.2013; dátum splatnosti: 30.12.2013;


Faktúra 122_2013
prijatá: 12.12.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2013; celková suma: 52,10 €; dátum vystavenia: 8.12.2013; dátum splatnosti: 22.12.2013;


Faktúra 121_2013
prijatá: 12.12.2013; dodávateľ: DD21, s. r. o., Švábska 10, 080 01 Prešov, ; IČO: 43818030; faktúra číslo: 131081; popis: faktúra za toner, obdobie december 2013; celková suma: 103,00 €; dátum vystavenia: 02.12.2013; dátum splatnosti: 08.12.2013;


Faktúra 120_2013
prijatá: 12.12.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201309750; popis: faktúra za kancelárske potreby, obdobie december 2013; celková suma: 58,12 €; dátum vystavenia: 11.12.2013; dátum splatnosti: 25.12.2013;


Faktúra 119_2013
prijatá: 11.12.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2756799890; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2013-31.11.2013; celková suma: 26,42 €; dátum vystavenia: 3.12.2013; dátum splatnosti: 17.12.2013;


Faktúra 118_2013
prijatá: 11.12.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1062013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.11.-30.11.2013; celková suma: 1 651,97 €; dátum vystavenia: 11.12.2013; dátum splatnosti: 25.12.2013;


Faktúra 117_2013
prijatá: 9.12.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2756622046; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2013-30.11.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 4.11.2013; dátum splatnosti: 15.12.2013;


Faktúra 116_2013
prijatá: 9.12.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0756776671; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2013-31.12.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.12.2013; dátum splatnosti: 17.12.2013;


Faktúra 115_2013
prijatá: 9.12.2013; dodávateľ:Stanislav Pira, Rokytovce 74, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 130093; popis: faktúra za prepravu osôb zo SF, obdobie 5.12.2013; celková suma: 185,76 €; dátum vystavenia: 6.12.2013; dátum splatnosti: 16.12.2013;


Faktúra 114_2013
prijatá: 4.12.2013; dodávateľ:Ticetportal SK, s. r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava,; IČO: 35850698; faktúra číslo: 13071011; popis: faktúra za vstupenky na Alexandrovcov zo SF, obdobie 5.12.2013; celková suma: 154,60 €; dátum vystavenia: 27.11.2013; dátum splatnosti: 3.12.2013;


Faktúra 113_2013
prijatá: 4.12.2013; dodávateľ:ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1132210714; popis: faktúra za tlačivá, obdobie 12.2013; celková suma: 49,20 €; dátum vystavenia: 27.11.2013; dátum splatnosti: 11.12.2013;


Faktúra 112_2013
prijatá: 2.12.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 572013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.11.2013-30.11.2013; celková suma: 124,44 €; dátum vystavenia: 2.12.2013; dátum splatnosti: 18.12.2013;


Faktúra 111_2013
prijatá: 2.12.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 562013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.11.2013-30.11.2013; celková suma: 1 811,70 €; dátum vystavenia: 2.12.2013; dátum splatnosti: 18.12.2013;


Faktúra 110_2013
prijatá: 25.11.2013; dodávateľ: Sporteon.sk, Plzeňská 796/82, 150 00 Praha 5; IČO: 76179583; faktúra číslo: 121235472; popis: faktúra za sada 6 lôpt, obdobie november 2013; celková suma: 241,94 €; dátum vystavenia: 25.11.2013; dátum splatnosti: 11.12.2013;


Faktúra 109_2013
prijatá: 25.11.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5756639531; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2013-31.10.2013; celková suma: 24,43 €; dátum vystavenia: 15.11.2013; dátum splatnosti: 02.12.2013;


Faktúra 108_2013
prijatá: 14.11.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621302644; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2013; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.10.2013; dátum splatnosti: 28.10.2013;


Faktúra 107_2013
prijatá: 14.11.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 922013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.10.-31.10.2013; celková suma: 1 379,05 €; dátum vystavenia: 14.11.2013; dátum splatnosti: 28.11.2013;


Faktúra 106_2013
prijatá: 14.11.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 912013; popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.10.-31.12.2013; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 14.11.2013; dátum splatnosti: 28.11.2013;


Faktúra 105_2013
prijatá: 8.10.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201308862; popis: faktúra za čistiace, hygienické a kancelárske potreby, obdobie november 2013; celková suma: 351,38 €; dátum vystavenia: 14.11.2013; dátum splatnosti: 28.11.2013;


Faktúra 104_2013
prijatá: 13.11.2013; dodávateľ: Helena Tričaková, Dobrianského 2, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 33607117; faktúra číslo: 0192013; popis: faktúra za stavebný materiál, obdobie 13.11.2013; celková suma: 19,18 €; dátum vystavenia: 13.11.2013; dátum splatnosti: 20.11.2013;


Faktúra 103_2013
prijatá: 12.11.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.11.2013; dátum splatnosti: 22.11.2013;


Faktúra 102_2013
prijatá: 11.11.2013; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava,; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2013104; popis: faktúra za predplatné časopis GEOGRAFIA , obdobie rok 2013; celková suma: 12,00 €; dátum vystavenia: 6.11.2013; dátum splatnosti: 22.11.2013;


Faktúra 101_2013
prijatá: 4.11.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice; IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.09.2013-30.11.2013; celková suma: 511,00 €; dátum vystavenia: 23.10.2013; dátum splatnosti: 8.11.2013;


Faktúra 100_2013
prijatá: 4.11.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 512013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.10.2013-31.10.2013; celková suma: 135,42 €; dátum vystavenia: 4.11.2013; dátum splatnosti: 18.11.2013;


Faktúra 99_2013
prijatá: 4.11.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 502013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.10.2013-31.10.2013; celková suma: 1 927,80 €; dátum vystavenia: 4.11.2013; dátum splatnosti: 18.11.2013;


Faktúra 98_2013
prijatá: 25.10.2013; dodávateľ: TangoSport. s.r.o., Bukovina 143, 986 01 Nová Baňa, ; IČO: 47107723; faktúra číslo: 21; popis: faktúra za dresy , obdobie november 2013; celková suma: 245,00 €; dátum vystavenia: 25.10.2013; dátum splatnosti: 25.10.2013;


Faktúra 97_2013
prijatá: 28.10.2013; dodávateľ: Stanislav Šarak S-comp, Václavského 366/24, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 34806539; faktúra číslo: 130183; popis: faktúra za projektor BenQ MS 502 , obdobie 18.10.2013; celková suma: 289,00 €; dátum vystavenia: 18.10.2013; dátum splatnosti: 1.11.2013;


Faktúra 96_2013
prijatá: 25.10.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621302760; popis: faktúra za systémová podpora , obdobie 3. štvrťrok 2013; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 20.10.2013; dátum splatnosti: 19.11.2013;


Faktúra 95_2013
prijatá: 18.10.2013; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa; IČO: 36485161; faktúra číslo: 1310178034; popis: faktúra poplatok za domena 12.11.2013-11.11.2014, obdobie 12.11.2013-11.11.2014; celková suma: 14,64 €; dátum vystavenia: 18.10.2013; dátum splatnosti: 1.11.2013;


Faktúra 94_2013
prijatá: 17.10.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0755651670; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2013-30.09.2013; celková suma: 24,90 €; dátum vystavenia: 12.10.2013; dátum splatnosti: 26.10.2013;


Faktúra 93_2013
prijatá: 15.10.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2013; celková suma: 47,12 €; dátum vystavenia: 8.10.2013; dátum splatnosti: 22.10.2013;


Faktúra 92_2013
prijatá: 15.10.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3754778654; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2013-30.09.2013; celková suma: 131,48 €; dátum vystavenia: 5.10.2013; dátum splatnosti: 19.10.2013;


Faktúra 91_2013
prijatá: 14.10.2013; dodávateľ: UIRA EDITION, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,; IČO: 31348262; faktúra číslo: 7340132731; popis: faktúra za predplatné Manažment školy v praxi , obdobie rok 2014; celková suma: 64,20 €; dátum vystavenia: 2.10.2013; dátum splatnosti: 19.10.2013;


Faktúra 90_2013
prijatá: 9.10.2013; dodávateľ: Profesionálny register, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava,; IČO: 46938079; faktúra číslo: 11962013; popis: faktúra za celoročná reklama na internete, obdobie 1.10.2013-30.9.2014; celková suma: 240,00 €; dátum vystavenia: 3.10.2013; dátum splatnosti: 16.10.2013;


Faktúra 89_2013
prijatá: 9.10.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 722013; popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.7.-30.9.2013; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 4.10.2013; dátum splatnosti: 18.10.2013;


Faktúra 88_2013
prijatá: 8.10.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201307601; popis: faktúra za toner - náhrada, obdobie október 2013; celková suma: 26,70 €; dátum vystavenia: 3.10.2013; dátum splatnosti: 17.10.2013;


Faktúra 87_2013
prijatá: 3.10.2013; dodávateľ: Asseco Solutions, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 213100056; popis: faktúra za servisné práce SPIN , obdobie rok 1.10.2013-31.12.2013; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.10.2013; dátum splatnosti: 15.10.2013;


Faktúra 86_2013
prijatá: 3.10.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 442013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.9.2013-30.9.2013; celková suma: 115,9 €; dátum vystavenia: 1.10.2013; dátum splatnosti: 15.10.2013;


Faktúra 85_2013
prijatá: 3.10.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 432013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.9.2013-30.9.2013; celková suma: 1764,90 €; dátum vystavenia: 1.10.2013; dátum splatnosti: 15.10.2013;


Faktúra 84_2013
prijatá: 1.10.2013; dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2117736766; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 21.06.2012.-19.09.2013; celková suma: 464,83 €; dátum vystavenia: 27.9.2013; dátum splatnosti: 14.10.2013;


Faktúra 83_2013
prijatá: 24.9.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201307173; popis: faktúra za kanc. papier,toner - náhrada, obdobie september 2013; celková suma: 51,70 €; dátum vystavenia: 23.9.2013; dátum splatnosti: 7.10.2013;


Faktúra 82_2013
prijatá: 23.9.2013; dodávateľ: Hattech, s. r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné; IČO: 45947503; faktúra číslo: 1300348; popis: faktúra za kosačka motorová, obdobie 23.9.2013; celková suma: 403,80 €; dátum vystavenia: 20.9.2013; dátum splatnosti: 07.10.2013;


Faktúra 81_2013
prijatá: 12.9.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.9.2013; dátum splatnosti: 22.9.2013;


Faktúra 80_2013
prijatá: 9.9.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8753873988; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2013-31.08.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.9.2013; dátum splatnosti: 17.9.2013;


Faktúra 79_2013
prijatá: 9.9.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5753874007; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2013-31.08.2013; celková suma: 22,99 €; dátum vystavenia: 3.9.2013; dátum splatnosti: 17.9.2013;


Faktúra 78_2013
prijatá: 6.9.2013; dodávateľ: Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2013094; popis: faktúra za údržársky materiál, obdobie 1.8.2013-31.8.2013; celková suma: 47,83 €; dátum vystavenia: 30.8.2013; dátum splatnosti: 19.9.2013;


Faktúra 77_2013
prijatá: 19.8.2013; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 1302995300; popis: faktúra za predplatné Finančný spravodaj, obdobie r. 2014; celková suma: 19,98 €; dátum vystavenia: 7.8.2013; dátum splatnosti: 21.8.2013;


Faktúra 76_2013
prijatá: 19.8.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.8.2013; dátum splatnosti: 22.8.2013;


Faktúra 75_2013
prijatá: 7.8.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2752917889; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2013-31.07.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.8.2013; dátum splatnosti: 17.8.2013;


Faktúra 74_2013
prijatá: 7.8.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0752917908; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2013-31.07.2013; celková suma: 24,55 €; dátum vystavenia: 3.8.2013; dátum splatnosti: 17.8.2013;


Faktúra 73_2013
prijatá: 5.8.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice; IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.06.2013-31.08.2013; celková suma: 511,00 €; dátum vystavenia: 24.7.2013; dátum splatnosti: 8.8.2013;


Faktúra 72_2013
prijatá: 26.7.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621301889; popis: faktúra za systémová podpora , obdobie 2. štvrťrok 2013; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 18.7.2013; dátum splatnosti: 17.8.2013;


Faktúra 71_2013
prijatá: 19.7.2013; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 30628075; faktúra číslo: 13301; popis: obed pri príletitosi ukončenia šk.roka zo soc. fondu, obdobie 28.6.2013; celková suma: 74,62 €; dátum vystavenia: 15.7.2013; dátum splatnosti: 25.7.2013;


Faktúra 70_2013
prijatá: 17.7.2013; dodávateľ:ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1132205600; popis: faktúra za tlačivá, obdobie 15.7.2013; celková suma: 19,44 €; dátum vystavenia: 15.7.2013; dátum splatnosti: 29.7.2013;


Faktúra 69_2013
prijatá: 18.7.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621301770; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2013; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 11.7.2013; dátum splatnosti: 25.7.2013;


Faktúra 68_2013
prijatá: 15.7.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.7.2013; dátum splatnosti: 22.7.2013;


Faktúra 67_2013
prijatá: 11.7.2013; dodávateľ: Asseco Solutions, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 213070095; popis: faktúra za servisné práce SPIN , obdobie rok 1.7.2013-30.9.2013; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 8.7.2013; dátum splatnosti: 22.7.2013;


Faktúra 66_2013
prijatá: 1.7.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6751915314; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2013-30.06.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.7.2013; dátum splatnosti: 17.7.2013;


Faktúra 65_2013
prijatá: 11.7.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0751915372; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2013-30.06.2013; celková suma: 26,57 €; dátum vystavenia: 3.7.2013; dátum splatnosti: 17.7.2013;


Faktúra 64_2013
prijatá: 1.7.2013; dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2117410629; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 20.03.2012.-20.06.2013; celková suma: 652,94 €; dátum vystavenia: 27.6.2013; dátum splatnosti: 15.7.2013;


Faktúra 63_2013
prijatá: 28.6.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 352013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.6.2013-30.6.2013; celková suma: 112,24 €; dátum vystavenia: 28.6.2013; dátum splatnosti: 14.7.2013;


Faktúra 62_2013
prijatá: 28.6.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 342013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.6.2013-30.6.2013; celková suma: 1 494,90939,60 €; dátum vystavenia: 28.6.2013; dátum splatnosti: 14.7.2013;


Faktúra 61_2013
prijatá: 25.6.2013; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 201317; popis: faktúra za vstupenky na FkaŠ zo SF, obdobie 25.6.2013; celková suma: 128,00 €; dátum vystavenia: 25.6.2013; dátum splatnosti: 28.6.2013;


Faktúra 60_2013
prijatá: 20.6.2013; dodávateľ: Stanislav Šarak S-comp, Václavského 366/24, 06801 Medzilaborce,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 130109; popis: faktúra za el. ohrievač vody 2 ks, obdobie 17.6.2013; celková suma: 258,00 €; dátum vystavenia: 17.6.2013; dátum splatnosti: 1.7.2013;


Faktúra 59_2013
prijatá: 12.6.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.5.2013; dátum splatnosti: 22.5.2013;


Faktúra 58_2013
prijatá: 7.6.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4750992055; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2013-31.05.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.6.2013; dátum splatnosti: 17.6.2013;


Faktúra 57_2013
prijatá: 7.6.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9750992074; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2013-31.05.2013; celková suma: 25,96 €; dátum vystavenia: 3.6.2013; dátum splatnosti: 17.6.2013;


Faktúra 56_2013
prijatá: 7.6.2013; dodávateľ: Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2013060; popis: faktúra za údržársky materiál, obdobie 01.05.2013-31.05.2013; celková suma: 4,25 €; dátum vystavenia: 31.5.2013; dátum splatnosti: 14.6.2013;


Faktúra 55_2013
prijatá: 6.6.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201303998; popis: faktúra za toner - náhrada, obdobie jún 2013; celková suma: 47,99 €; dátum vystavenia: 31.5.2013; dátum splatnosti: 14.6.2013;


Faktúra 54_2013
prijatá: 3.6.2013; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 130299530059130289615913028961; popis: faktúra za školenie Ochrana osobných údajov, obdobie 14.6.2013; celková suma: 54,00 €; dátum vystavenia: 31.5.2013; dátum splatnosti: 14.6.2013;


Faktúra 53_2013
prijatá: 31.5.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 292013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov, obdobie rok 1.5.2013-31.5.2013; celková suma: 126,88 €; dátum vystavenia: 31.5.2013; dátum splatnosti: 14.6.2013;


Faktúra 52_2013
prijatá: 31.5.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 282013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.5.2013-31.5.2013; celková suma: 1 212,30 €; dátum vystavenia: 31.5.2013; dátum splatnosti: 14.6.2013;


Faktúra 51_2013
prijatá: 28.5.2013; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 13362; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie 28.5.2013; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 28.5.2013; dátum splatnosti: 31.12.2013;


Faktúra 50_2013
prijatá: 17.5.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 432013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.4.2013; celková suma: 1 643,91 €; dátum vystavenia: 15.5.2013; dátum splatnosti: 29.5.2013;


Faktúra 49_2013
prijatá: 14.5.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.5.2013; dátum splatnosti: 22.5.2013;


Faktúra 48_2013
prijatá: 13.5.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201303468; popis: faktúra za toner - náhrada, obdobie máj 2013; celková suma: 26,70 €; dátum vystavenia: 13.5.2013; dátum splatnosti: 27.5.2013;


Faktúra 47_2013
prijatá: 10.5.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8750028901; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2013-30.04.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.5.2013; dátum splatnosti: 17.5.2013;


Faktúra 46_2013
prijatá: 10.5.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3750028920; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2013-30.04.2013; celková suma: 30,48 €; dátum vystavenia: 3.5.2013; dátum splatnosti: 17.5.2013;


Faktúra 45_2013
prijatá: 9.5.2013; dodávateľ: Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2013048; popis: faktúra za údržársky materiál, obdobie 01.04.2013-30.04.2013; celková suma: 60,27 €; dátum vystavenia: 30.4.2013; dátum splatnosti: 14.5.2013;


Faktúra 44_2013
prijatá: 3.5.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice; IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.04.2013-30.06.2013; celková suma: 511,00 €; dátum vystavenia: 25.4.2013; dátum splatnosti: 9.5.2013;


Faktúra 43_2013
prijatá: 2.5.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 222013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.4.2013-30.4.2013; celková suma: 114,68 €; dátum vystavenia: 1.5.2013; dátum splatnosti: 15.5.2013;


Faktúra 42_2013
prijatá: 2.5.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 212013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.4.2013-30.4.2013; celková suma: 1 494,90 €; dátum vystavenia: 1.5.2013; dátum splatnosti: 15.5.2013;


Faktúra 41_2013
prijatá: 26.4.2013; dodávateľ: Krídla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201302923; popis: faktúra za tonery, obdobie apríl 2013; celková suma: 172,97 €; dátum vystavenia: 24.4.2013; dátum splatnosti: 8.5.2013;


Faktúra 40_2013
prijatá: 25.4.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621300987; popis: faktúra za systémová podpora , obdobie 1. štvrťrok 2013; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 16.4.2013; dátum splatnosti: 16.5.2013;


Faktúra 39_2013
prijatá: 24.4.2013; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO: 35244429; faktúra číslo: 2013092; popis: faktúra za kontrola hasiacich prístrojov , obdobie rok 1.4.2013-30.4.2013; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 17.4.2013; dátum splatnosti: 27.4.2013;


Faktúra 38_2013
prijatá: 16.4.2013; dodávateľ: Asseco Solutions, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 213040170; popis: faktúra za servisné práce SPIN , obdobie rok 1.4.2013-30.6.2013; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 9.4.2013; dátum splatnosti: 23.4.2013;


Faktúra 37_2013
prijatá: 25.4.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621300987; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2013; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 9.4.2013; dátum splatnosti: 23.4.2013;


Faktúra 36_2013
prijatá: 12.4.2013; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 30628075; faktúra číslo: 13132; popis: obed pri príletitosi osláv Dňa učiteľov zo soc. fondu, obdobie 5.4.2013; celková suma: 100,90 €; dátum vystavenia: 8.4.2013; dátum splatnosti: 22.4.2013;


Faktúra 35_2013
prijatá: 12.4.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92013; popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.6.2013; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 11.4.2013; dátum splatnosti: 19.4.2013;


Faktúra 34_2013
prijatá: 12.4.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 202013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.3.-31.3.2013; celková suma: 1 757,42 €; dátum vystavenia: 12.4.2013; dátum splatnosti: 26.4.2013;


Faktúra 33_2013
prijatá: 12.4.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.4.2013; dátum splatnosti: 22.4.2013;


Faktúra 32_2013
prijatá: 10.4.2013; dodávateľ:ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1132203348; popis: faktúra za tlačivá, obdobie 5.4.2013; celková suma: 72,54 €; dátum vystavenia: 5.4.2013; dátum splatnosti: 19.4.2013;


Faktúra 31_2013
prijatá: 10.4.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4749043575; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2013-31.03.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.4.2013; dátum splatnosti: 17.4.2013;


Faktúra 30_2013
prijatá: 10.4.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9749043594; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2013-31.03.2013; celková suma: 29,45 €; dátum vystavenia: 3.4.2013; dátum splatnosti: 17.4.2013;


Faktúra 29_2013
prijatá: 4.4.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 152013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.3.2013-31.3.2013; celková suma: 109,80 €; dátum vystavenia: 2.4.2013; dátum splatnosti: 15.4.2013;


Faktúra 28_2013
prijatá: 4.4.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 142013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.3.2013-31.3.2013; celková suma: 1327,50 €; dátum vystavenia: 2.4.2013; dátum splatnosti: 15.4.2013;


Faktúra 27_2013
prijatá: 3.4.2013; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova , 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 2310225120; popis: faktúra za poplatok za komunálny odpad, obdobie 1.1.2013.-31.12.2013; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 21.3.2013; dátum splatnosti: 30.10.2013;


Faktúra 26_2013
prijatá: 26.3.2013; dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2117085959; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 13.12.2012.-19.3.2013; celková suma: 663,31 €; dátum vystavenia: 26.3.2013; dátum splatnosti: 12.4.2013;


Faktúra 25_2013
prijatá: 21.3.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 32013; popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2013; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 1.3.2013; dátum splatnosti: 15.3.2013;


Faktúra 24_2013
prijatá: 21.3.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 152013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.2.-28.2.2013; celková suma: 1 683,50 €; dátum vystavenia: 18.3.2013; dátum splatnosti: 1.4.2013;


Faktúra 23_2013
prijatá: 12.3.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.3.2013; dátum splatnosti: 22.3.2013;


Faktúra 22_2013
prijatá: 8.3.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7748063728; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2013-28.02.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.3.2013; dátum splatnosti: 17.3.2013;


Faktúra 21_2013
prijatá: 8.3.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6748063750; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2013-28.02.2013; celková suma: 28,06 €; dátum vystavenia: 3.3.2013; dátum splatnosti: 17.3.2013;


Faktúra 20_2013
prijatá: 4.3.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.2.2013-28.2.2013; celková suma: 80,52 €; dátum vystavenia: 1.3.2013; dátum splatnosti: 14.3.2013;


Faktúra 19_2013
prijatá: 4.3.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.2.2013-28.2.2013; celková suma: 821,70 €; dátum vystavenia: 1.3.2013; dátum splatnosti: 14.3.2013;


Faktúra 18_2013
prijatá: 4.3.2013; dodávateľ:ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1132202380; popis: faktúra za tlačivá, obdobie 4.3.2013; celková suma: 27,02 €; dátum vystavenia: 27.2.2013; dátum splatnosti: 13.3.2013;


Faktúra 17_2013
prijatá: 26.2.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22013; popis: faktúra za výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.1.2013; celková suma: 2 138,22 €; dátum vystavenia: 26.2.2013; dátum splatnosti: 12.3.2013;


Faktúra 16_2013
prijatá: 25.2.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.2.2013; dátum splatnosti: 22.2.2013;


Faktúra 15_2013
prijatá: 11.2.2013; dodávateľ: ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava,; IČO: 45907731; faktúra číslo: 20130059; popis: faktúra za učebná pomôcka - DVD, obdobie 1.2.2013; celková suma: 55,19 €; dátum vystavenia: 6.2.2013; dátum splatnosti: 16.2.2013;


Faktúra 14_2013
prijatá: 7.2.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4747081333; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2013-28.02.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.2.2013; dátum splatnosti: 17.2.2013;


Faktúra 13_2013
prijatá: 7.2.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7747081354; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2013-31.01.2013; celková suma: 32,10 €; dátum vystavenia: 3.2.2013; dátum splatnosti: 17.2.2013;


Faktúra 12_2013
prijatá: 5.2.2013; dodávateľ: Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2013001; popis: faktúra za údržársky materiál, obdobie 01.01.2013-31.01.2013; celková suma: 60,34 €; dátum vystavenia: 25.1.2013; dátum splatnosti: 8.2.2013;


Faktúra 11_2013
prijatá: 5.2.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice; IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.01.2013-31.03.2013; celková suma: 511,00 €; dátum vystavenia: 25.1.2013; dátum splatnosti: 8.2.2013;


Faktúra 10_2013
prijatá: 4.2.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu zamestnancov , obdobie rok 1.1.2013-31.1.2013; celková suma: 134,20 €; dátum vystavenia: 4.2.2013; dátum splatnosti: 18.2.2013;


Faktúra 9_2013
prijatá: 4.2.2013; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12013; popis: faktúra za režijná náklady na stravu žiakov , obdobie rok 1.1.2013-31.1.2013; celková suma: 1 929,60 €; dátum vystavenia: 4.2.2013; dátum splatnosti: 18.2.2013;


Faktúra 8_2013
prijatá: 30.1.2013; dodávateľ: Asseco Solutions, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 213010807; popis: faktúra za servisné práce SPIN , obdobie rok 1.1.2013-31.3.2013; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 15.1.2013; dátum splatnosti: 11.2.2013;


Faktúra 7_2013
prijatá: 23.1.2013; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsdeinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621300040; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2013; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 15.1.2013; dátum splatnosti: 29.1.2013;


Faktúra 6_2013
prijatá: 23.1.2013; dodávateľ: JurisDAT - M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, ; IČO: 11821973; faktúra číslo: 20131382; popis: faktúra za predplatné ŠKOLA 2013, obdobie rok 2013; celková suma: 22,00 €; dátum vystavenia: 18.1.2013; dátum splatnosti: 5.2.2013;


Faktúra 5_2013
prijatá: 17.1.2013; dodávateľ: DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov; IČO: 43818030; faktúra číslo: 130056; popis: faktúra za fuser pre Xeros WC 4118, obdobie Január 2013; celková suma: 184,32 €; dátum vystavenia: 16.1.2013; dátum splatnosti: 12.1.2013;


Faktúra 4_2013
prijatá: 17.1.2013; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 213010314; popis: faktúra za RAP za rok 2013; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 15.1.2013; dátum splatnosti: 29.1.2013;


Faktúra 3_2013
prijatá: 16.1.2013; dodávateľ:ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1132200124; popis: faktúra za tlačivá, obdobie 23.1.2013; celková suma: 23,26 €; dátum vystavenia: 9.1.2013; dátum splatnosti: 23.1.2013;


Faktúra 2_2013
prijatá: 15.1.2013; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2013; celková suma: 46,98 €; dátum vystavenia: 8.1.2013; dátum splatnosti: 22.1.2013;


Faktúra 1_2013
prijatá: 9.1.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6749102943; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2013-31.01.2013; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.1.2013; dátum splatnosti: 17.1.2013;