Faktúry


Faktúra 135
prijatá: 16.01.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 47; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.12.-31.12.2016; celková suma: 1 378,71 €; dátum vystavenia: 16.01.2017 dátum splatnosti: 30.01.2017;


Faktúra 134
prijatá: 16.01.2017; dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. ro., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, ; IČO: 31592503; faktúra číslo: 5041603855; popis: faktúra za vyúčtovanie Finančný spravodajca, rok 2016; celková suma: 13,67 €; dátum vystavenia: 11.01.2016; dátum splatnosti: 25.01.2017;


Faktúra 133
prijatá: 16.01.2017; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie vyúčtovanie za rok 2016; celková suma: -143,17 €; dátum vystavenia: 12.01.2017; dátum splatnosti: 23.01.2017;


Faktúra 132
prijatá: 10.01.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7792123511; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2016-31.12.2016; celková suma: 24,04 €; dátum vystavenia: 2.01.2017; dátum splatnosti: 17.01.2017;


Faktúra 131
prijatá: 22.12.2016; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 1600184; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti ukončenia roka zo SF; celková suma: 92,50 €; dátum vystavenia: 22.12.2016; dátum splatnosti: 29.12.2016;


Faktúra 130
prijatá: 22.12.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621602825; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 4. štvrťrok 2016; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 15.12.2016; dátum splatnosti: 14.1.2017;


Faktúra 129
prijatá: 22.12.2016; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2121859670; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 17.9.2016-6.12.2016; celková suma: 400,50 €; dátum vystavenia: 16.12.2016; dátum splatnosti: 5.1.2017;


Faktúra 128
prijatá: 22.12.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 652016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie december 2016; celková suma: 26,84 €; dátum vystavenia: 22.12.2016; dátum splatnosti: 30.12.2016;


Faktúra 127
prijatá: 22.12.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 642016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie december 2016; celková suma: 476,10 €; dátum vystavenia: 22.12.2016; dátum splatnosti: 30.12.2016;


Faktúra 126
prijatá: 21.12.2016; dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Rokytovce,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 20160061 popis: faktúra za oprava kúrenia, obdobie: december 2016; celková suma: 1 219,00 €; dátum vystavenia: 20.12.2016; dátum splatnosti: 3.1.2017;


Faktúra 125
prijatá: 14.12.2016; dodávateľ: Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica,; IČO: 45932212; faktúra číslo: 4292016 popis: faktúra za učebné pomôdky, obdobie december 2016; celková suma: 245,90 €; dátum vystavenia: 14.12.2016; dátum splatnosti: 21.12.2016;


Faktúra 124
prijatá: 14.12.2016; dodávateľ: JMV AGR, s.r.o., Zámočnícka 1, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 2016094 popis: faktúra za OOPP, obdobie december 2016; celková suma: 8,30 €; dátum vystavenia: 13.12.2016; dátum splatnosti: 27.12.2016;


Faktúra 123
prijatá: 14.12.2016; dodávateľ: Stanislav Kucer - Štýl, Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34568280; faktúra číslo: 16014 popis: faktúra za OOPP, obdobie december 2016; celková suma: 103,49 €; dátum vystavenia: 13.12.2016; dátum splatnosti: 27.12.2016;


Faktúra 122
prijatá: 14.12.2016; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 160308 popis: faktúra za PC, tlačiareň, obdobie december 2016; celková suma: 1 491,40 €; dátum vystavenia: 13.12.2016; dátum splatnosti: 27.12.2016;


Faktúra 121
prijatá: 13.12.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 42 popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.11.-30.11.2016; celková suma: 1 313,07 €; dátum vystavenia: 13.12.2016; dátum splatnosti: 27.12.2016;


Faktúra 120
prijatá: 13.12.2016; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1162210293; popis: faktúra za tlačivá, obdobie december 2016; celková suma: 60,00 €; dátum vystavenia: 7.12.2016; dátum splatnosti: 21.12.2016;


Faktúra 119
prijatá: 9.12.2016; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 216448; popis: faktúra za renovácia tonerov, obdobie december 2016; celková suma: 128,00 €; dátum vystavenia: 9.12.2016; dátum splatnosti: 16.12.2016;


Faktúra 118
prijatá: 9.12.2016; dodávateľ: K-Ten KOVO, s. r. o.., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou,; IČO: 36418447; faktúra číslo: 2016668; popis: faktúra za školské lavice a stoličky, obdobie december 2016; celková suma: 4 901,75 €; dátum vystavenia: 9.12.2016; dátum splatnosti: 23.12.2016;


Faktúra 117
prijatá: 9.12.2016; dodávateľ: K-Ten KOVO, s. r. o.., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou,; IČO: 36418447; faktúra číslo: 2016665; popis: faktúra za PC stolička otočná, obdobie december 2016; celková suma: 600,00 €; dátum vystavenia: 9.12.2016; dátum splatnosti: 23.12.2016;


Faktúra 116
prijatá: 9.12.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.1.2017; celková suma: 49,39 €; dátum vystavenia: 8.12.2016; dátum splatnosti: 22.12.2016;


Faktúra 115
prijatá: 8.12.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2791179248; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2016-31.12.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.12.2016; dátum splatnosti: 19.12.2016;


Faktúra 114
prijatá: 8.12.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2791181212; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2016-30.11.2016; celková suma: 24,71 €; dátum vystavenia: 2.12.2016; dátum splatnosti: 19.12.2016;


Faktúra 113
prijatá: 7.12.2016; dodávateľ: Krídla, s. r. o., Mierová 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201609701; popis: faktúra za čistiace, hygienické a kancelárske potreby, obdobie december 2016; celková suma: 469,59 €; dátum vystavenia: 07.12.2016; dátum splatnosti: 21.12.2016;


Faktúra 112
prijatá: 7.12.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016132; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie november 2016; celková suma: 181,55 €; dátum vystavenia: 06.12.2016; dátum splatnosti: 20.12.2016;


Faktúra 111
prijatá: 5.12.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 632016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie november 2016; celková suma: 973,00 €; dátum vystavenia: 02.12.2016; dátum splatnosti: 19.12.2016;


Faktúra 110
prijatá: 5.12.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 622016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie november 2016; celková suma: 42,70 €; dátum vystavenia: 02.12.2016; dátum splatnosti: 19.12.2016;


Faktúra 109_2016
prijatá: 5.12.2016; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20162091; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 4. štvrťrok 2016; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 2.12.2016; dátum splatnosti: 15.1.2017;


Faktúra 108_2016
prijatá: 21.11.2016; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky, ČR,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 16668; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie November 2016; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 21.11.2016; dátum splatnosti: 21.12.2016;


Faktúra 107_2016
prijatá: 21.11.2016; dodávateľ: Daffer spol. s r. o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza,; IČO: 36320439; faktúra číslo: 6002281118; popis: faktúra za vybavenie telocvične, obdobie November 2016; celková suma: 3 520,00 €; dátum vystavenia: 18.11.2016; dátum splatnosti: 02.12.2016;


Faktúra 106_2016
prijatá: 21.11.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 357 popis: faktúra el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.12.2016; celková suma: 431,41 €; dátum vystavenia: 16.11.2016; dátum splatnosti: 30.11.2016;


Faktúra 105_2016
prijatá: 16.11.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 35; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.10.-31.10.2016; celková suma: 718,59 €; dátum vystavenia: 16.11.2016; dátum splatnosti: 30.11.2016;


Faktúra 104_2016
prijatá: 8.11.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2016; celková suma: 49,00 €; dátum vystavenia: 8.11.2016; dátum splatnosti: 22.11.2016;


Faktúra 103_2016
prijatá: 8.11.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5790244205; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2016-31.10.2016; celková suma: 23,69 €; dátum vystavenia: 2.11.2016; dátum splatnosti: 18.11.2016;


Faktúra 102_2016
prijatá: 7.11.2016; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 216426; popis: faktúra za renovácia tonera, obdobie november 2016; celková suma: 34,50 €; dátum vystavenia: 4.11.2016; dátum splatnosti: 11.11.2016;


Faktúra 101_2016
prijatá: 7.11.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9790241699; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2016-30.11.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.11.2016; dátum splatnosti: 18.11.2016;


Faktúra 100_2016
prijatá: 3.11.2016; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie september - november 2016; celková suma: 457,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2016; dátum splatnosti: 15.11.2016;


Faktúra 99_2016
prijatá: 3.11.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 562016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie október 2016; celková suma: 1 007,00 €; dátum vystavenia: 31.10.2016; dátum splatnosti: 17.11.2016;


Faktúra 98_2016
prijatá: 3.11.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 552016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie október 2016; celková suma: 52,46 €; dátum vystavenia: 31.10.2016; dátum splatnosti: 17.11.2016;


Faktúra 97_2016
prijatá: 3.11.2016; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 216418; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie október 2016; celková suma: 197,80 €; dátum vystavenia: 28.10.2016; dátum splatnosti: 4.11.2016;


Faktúra 96_2016
prijatá: 27.10.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621602284; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 3. štvrťrok 2016; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 24.10.2016; dátum splatnosti: 23.11.2016;


Faktúra 95_2016
prijatá: 20.10.2016; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa,; IČO: 36485161; faktúra číslo: 1610306625; popis: faktúra za služby domény, obdobie 14.11.2016-13.11.2017; celková suma: 62,16 €; dátum vystavenia: 20.10.2016; dátum splatnosti: 03.11.2016;


Faktúra 94_2016
prijatá: 17.10.2016; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.11.2016-18.02.2017; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.10.2016; dátum splatnosti: 19.11.2016;


Faktúra 93_2016
prijatá: 13.10.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621602095; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2016; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 10.10.2016; dátum splatnosti: 9.11.2016;


Faktúra 92_2016
prijatá: 13.10.2016; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 216100118; popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2016; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 10.10.2016; dátum splatnosti: 25.10.2016;


Faktúra 91_2016
prijatá: 10.10.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2016; celková suma: 49,00 €; dátum vystavenia: 8.10.2016; dátum splatnosti: 22.10.2016;


Faktúra 90_2016
prijatá: 7.10.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7789308198; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2016-31.10.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.10.2016; dátum splatnosti: 17.10.2016;


Faktúra 89_2016
prijatá: 7.10.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5789310366; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2016-30.09.2016; celková suma: 23,52 €; dátum vystavenia: 2.10.2016; dátum splatnosti: 17.10.2016;


Faktúra 88_2016
prijatá: 6.10.2016; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20161714; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 3. štvrťrok 2016; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.09.2016; dátum splatnosti: 14.10.2016;


Faktúra 87_2016
prijatá: 5.10.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 482016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie september 2016; celková suma: 47,58 €; dátum vystavenia: 4.10.2016; dátum splatnosti: 17.10.2016;


Faktúra 86_2016
prijatá: 5.10.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 492016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2016; celková suma: 882 €; dátum vystavenia: 4.10.2016; dátum splatnosti: 17.10.2016;


Faktúra 85_2016
prijatá: 27.9.2016; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511077016; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 04.10.2016-03.10.2017; celková suma: 257,38 €; dátum vystavenia: 09.9.2016; dátum splatnosti: 04.10.2016;


Faktúra 84_2016
prijatá: 27.9.2016; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2121547844; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 22.6.2016-16.9.2016; celková suma: 357,77 €; dátum vystavenia: 22.9.2016; dátum splatnosti: 10.10.2016;


Faktúra 83_2016
prijatá: 12.9.2016; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34808612; faktúra číslo: 160196; popis: faktúra za čistiace a hygienické potreby, obdobie august 2016; celková suma: 84,06 €; dátum vystavenia: 08.09.2016; dátum splatnosti: 22.09.2016;


Faktúra 82_2016
prijatá: 12.9.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2016; celková suma: 51,20 €; dátum vystavenia: 8.9.2016; dátum splatnosti: 22.9.2016;


Faktúra 81_2016
prijatá: 7.9.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0788374539; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2016-30.09.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.9.2016; dátum splatnosti: 19.9.2016;


Faktúra 80_2016
prijatá: 7.9.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1788376646; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2016-31.08.2016; celková suma: 22,21 €; dátum vystavenia: 2.9.2016; dátum splatnosti: 19.9.2016;


Faktúra 79_2016
prijatá: 6.9.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016083; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie august 2016; celková suma: 33,86 €; dátum vystavenia: 31.8.2016; dátum splatnosti: 14.9.2016;


Faktúra 78_2016
prijatá: 6.9.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 422016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie jún 2016; celková suma: 868,00 €; dátum vystavenia: 6.9.2016; dátum splatnosti: 17.9.2016;


Faktúra 77_2016
prijatá: 6.9.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 412016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie jún 2016; celková suma: 58,56 €; dátum vystavenia: 6.9.2016; dátum splatnosti: 17.9.2016;


Faktúra 76_2016
prijatá: 19.8.2016; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie budovy, obdobie 19.8.-18.11.2016; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 19.8.2016; dátum splatnosti: 19.8.2016;


Faktúra 75_2016
prijatá: 15.8.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.8.2016; dátum splatnosti: 22.8.2016;


Faktúra 74_2016
prijatá: 15.8.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3787445497; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2016-31.08.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.8.2016; dátum splatnosti: 16.8.2016;


Faktúra 73_2016
prijatá: 15.8.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2787447843; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2016-31.07.2016; celková suma: 22,75 €; dátum vystavenia: 2.8.2016; dátum splatnosti: 16.8.2016;


Faktúra 72_2016
prijatá: 3.8.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621601309; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok 2016; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 29.7.2016; dátum splatnosti: 28.8.2016;


Faktúra 71_2016
prijatá: 2.8.2016; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2016; celková suma: 457,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2016; dátum splatnosti: 15.8.2016;


Faktúra 70_2016
prijatá: 1.8.2016; dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. ro., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, ; IČO: 31592503; faktúra číslo: 1603150300; popis: faktúra za predplatné Finančný spravodajca, rok 2017; celková suma: 26,40 €; dátum vystavenia: 21.7.2016; dátum splatnosti: 4.8.2016;


Faktúra 69_2016
prijatá: 19.7.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621601134; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2016; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.7.2016; dátum splatnosti: 12.8.2016;


Faktúra 68_2016
prijatá: 15.7.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.7.2016; dátum splatnosti: 22.7.2016;


Faktúra 67_2016
prijatá: 13.7.2016; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 216070161; popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2016; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 8.7.2016; dátum splatnosti: 25.7.2016;


Faktúra 66_2016
prijatá: 12.7.2016; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20161146; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 2. štvrťrok 2016; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.06.2016; dátum splatnosti: 14.7.2016;


Faktúra 65_2016
prijatá: 11.7.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016064; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie jún 2016; celková suma: 4,20 €; dátum vystavenia: 30.6.2016; dátum splatnosti: 14.7.2016;


Faktúra 64_2016
prijatá: 10.6.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3786517869; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2016-31.07.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.7.2016; dátum splatnosti: 18.7.2016;


Faktúra 63_2016
prijatá: 6.7.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8786520246; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2016-30.06.2016; celková suma: 24,47 €; dátum vystavenia: 2.7.2016; dátum splatnosti: 18.7.2016;


Faktúra 62_2016
prijatá: 1.7.2016; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2121320752; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 22.3.2016-21.6.2016; celková suma: 428,69 €; dátum vystavenia: 28.6.2016; dátum splatnosti: 14.7.2016;


Faktúra 61_2016
prijatá: 24.6.2016; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1162206406; popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2016; celková suma: 48,28 €; dátum vystavenia: 21.6.2016; dátum splatnosti: 5.7.2016;


Faktúra 60_2016
prijatá: 21.6.2016; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 20160460; popis: faktúra za vstupenky na 54. FKaŠ v Medzilaborciach zo SF, obdobie 25.-26.6.2016; celková suma: 90,00 €; dátum vystavenia: 21.6.2016; dátum splatnosti: 24.6.2016;


Faktúra 59_2016
prijatá: 20.5.2016; dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 20160026; popis: faktúra za oprava odpadového potrubia, obdobie jún 2016; celková suma: 153,75 €; dátum vystavenia: 10.6.2016; dátum splatnosti: 20.6.2016;


Faktúra 58_2016
prijatá: 20.6.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.6.2016; dátum splatnosti: 22.6.2016;


Faktúra 57_2016
prijatá: 10.6.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7785583436; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2016-30.06.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.6.2016; dátum splatnosti: 17.6.2016;


Faktúra 56_2016
prijatá: 10.6.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8785585914; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2016-31.05.2016; celková suma: 25,64 €; dátum vystavenia: 2.6.2016; dátum splatnosti: 17.6.2016;


Faktúra 55_2016
prijatá: 2.6.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 302016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2016; celková suma: 93,94 €; dátum vystavenia: 2.6.2016; dátum splatnosti: 17.6.2016;


Faktúra 54_2016
prijatá: 2.6.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 292016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie máj 2016; celková suma: 1 113,00 €; dátum vystavenia: 2.6.2016; dátum splatnosti: 17.6.2016;


Faktúra 53_2016
prijatá: 30.5.2016; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 160163; popis: faktúra za kontrolu HP, obdobie máj 2016; celková suma: 84,00 €; dátum vystavenia: 24.5.2016; dátum splatnosti: 3.6.2016;


Faktúra 52_2016
prijatá: 11.5.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 20; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2016; celková suma: 301,40 €; dátum vystavenia: 11.5.2016; dátum splatnosti: 25.5.2016;


Faktúra 51_2016
prijatá: 10.5.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1784660507; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2016-31.05.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.5.2016; dátum splatnosti: 17.5.2016;


Faktúra 50_2016
prijatá: 10.5.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5784662460; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2016-30.04.2016; celková suma: 24,73 €; dátum vystavenia: 2.5.2016; dátum splatnosti: 17.5.2016;


Faktúra 49_2016
prijatá: 9.5.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2016; dátum splatnosti: 22.5.2016;


Faktúra 48_2016
prijatá: 4.5.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621600216; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok 2016; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 29.4.2016; dátum splatnosti: 29.5.2016;


Faktúra 47_2016
prijatá: 3.5.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 282016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie apríl 2016; celková suma: 1 380,00 €; dátum vystavenia: 29.4.2016; dátum splatnosti: 17.5.2016;


Faktúra 46_2016
prijatá: 3.5.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 272016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie apríl 2016; celková suma: 80,52 €; dátum vystavenia: 29.4.2016; dátum splatnosti: 17.5.2016;


Faktúra 45_2016
prijatá: 3.5.2016; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2016; celková suma: 457,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2016; dátum splatnosti: 16.5.2016;


Faktúra 44_2016
prijatá: 18.4.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621600035; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2016; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.4.2016; dátum splatnosti: 13.5.2016;


Faktúra 43_2016
prijatá: 14.4.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 11; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2016; celková suma: 977,58 €; dátum vystavenia: 14.4.2016; dátum splatnosti: 28.4.2016;


Faktúra 42_2016
prijatá: 14.4.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016034; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie marec 2016; celková suma: 5,83 €; dátum vystavenia: 31.3.2016; dátum splatnosti: 14.4.2016;


Faktúra 41_2016
prijatá: 13.4.2016; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 216040092; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2016; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 11.4.2016; dátum splatnosti: 25.4.2016;


Faktúra 40_2016
prijatá: 13.4.2016; dodávateľ: DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava,; IČO: 35810734; faktúra číslo: 121600920; popis: faktúra za poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov, obdobie rok 2016; celková suma: 25,20 €; dátum vystavenia: 12.4.2016; dátum splatnosti: 26.4.2016;


Faktúra 39_2016
prijatá: 11.4.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.4.2016; dátum splatnosti: 22.4.2016;


Faktúra 38_2016
prijatá: 11.4.2016; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1162202806; popis: faktúra za tlačivá, obdobie apríl 2016; celková suma: 50,92 €; dátum vystavenia: 7.4.2016; dátum splatnosti: 21.4.2016;


Faktúra 37_2016
prijatá: 8.4.2016; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 30628075; faktúra číslo: 16122; popis: slánovstný obed pri príležitosti osláv Dňa učiteľov zo SF, obdobie 1.4.2016 celková suma: 78,80 €; dátum vystavenia: 6.4.2016; dátum splatnosti: 25.4.2016;


Faktúra 36_2016
prijatá: 8.4.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1783735000; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2016-30.04.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.4.2016; dátum splatnosti: 18.4.2016;


Faktúra 35_2016
prijatá: 8.4.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5783736775; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2016-31.03.2016; celková suma: 24,60 €; dátum vystavenia: 3.4.2016; dátum splatnosti: 18.4.2016;


Faktúra 34_2016
prijatá: 6.4.2016; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 323233; faktúra číslo: 2610225120; popis: faktúra za poplatok za komunálny odpad, obdobie rok 2016; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 24.3.2016; dátum splatnosti: 31.10.2016;


Faktúra 33_2016
prijatá: 6.4.2016; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20160539; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 1. štvrťrok 2016; celková suma: 37,80 €; dátum vystavenia: 31.03.2016; dátum splatnosti: 14.4.2016;


Faktúra 32_2016
prijatá: 6.4.2016; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2015089; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie marec 2016; celková suma: 8,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2016; dátum splatnosti: 20.4.2016;


Faktúra 31_2016
prijatá: 4.4.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 212016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2016; celková suma: 1 096,00 €; dátum vystavenia: 4.4.2016; dátum splatnosti: 17.4.2016;


Faktúra 30_2016
prijatá: 4.4.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 202016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2016; celková suma: 52,46 €; dátum vystavenia: 7.4.2016; dátum splatnosti: 17.4.2016;


Faktúra 29_2016
prijatá: 31.3.2016; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2121004577; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 9.12.2015-21.3.2016; celková suma: 514,84 €; dátum vystavenia: 24.3.2016; dátum splatnosti: 15.4.2016;


Faktúra 28_2016
prijatá: 30.3.2016; dodávateľ: Grand hotel Permon, s. r. o. , Pribylina 1486, 032 42 Pribylina,; IČO: 44130651; faktúra číslo: 99160479; popis: faktúra za strava a ubytovanie počas seminária riaditeľov gymnázií, obdobie 26.4.-28.4.2016; celková suma: 159,40 €; dátum vystavenia: 23.3.2016; dátum splatnosti: 5.4.2016;


Faktúra 27_2016
prijatá: 11.2.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 10; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-29.2.2016; celková suma: 1 466,02 €; dátum vystavenia: 14.3.2016; dátum splatnosti: 28.3.2016;


Faktúra 26_2016
prijatá: 11.3.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.3.2016; dátum splatnosti: 22.3.2016;


Faktúra 25_2016
prijatá: 11.3.2016; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 216272; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie marec 2016; celková suma: 145,86 €; dátum vystavenia: 4.3.2016; dátum splatnosti: 11.3.2016;


Faktúra 24_2016
prijatá: 8.32.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9782801449; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2016-31.03.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.3.2016; dátum splatnosti: 17.3.2016;


Faktúra 23_2016
prijatá: 8.3.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4782803459; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2016-29.02.2016; celková suma: 24,68 €; dátum vystavenia: 3.3.2016; dátum splatnosti: 17.3.2016;


Faktúra 22_2016
prijatá: 8.3.2016; dodávateľ: RVC Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov; IČO: 31954120; faktúra číslo: 1242016; popis: faktúra za publikáciu ôÚčotvné súvzťažností v samospráve po 1.1.2016", obdobie marec 2016; celková suma: 28,90 €; dátum vystavenia: 3.3.2016; dátum splatnosti: 10.3.2016;


Faktúra 21_2016
prijatá: 8.3.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016018; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie február 2016; celková suma: 16,09 €; dátum vystavenia: 29.2.2016; dátum splatnosti: 14.3.2016;


Faktúra 20_2016
prijatá: 8.3.2016; dodávateľ: SKICOMP - FAKĽOVKA, s. r.o., Litmanová, 065 31 Litmanová,; IČO: 31696821; faktúra číslo: 16097; popis: faktúra za LVK 2016, obdobie marec 2016; celková suma: 4 690,99 €; dátum vystavenia: 4.3.2016; dátum splatnosti: 14.3.2016;


Faktúra 19_2016
prijatá: 3.3.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2016; celková suma: 50,02 €; dátum vystavenia: 3.3.2016; dátum splatnosti: 15.3.2016;


Faktúra 18_2016
prijatá: 3.3.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2016; celková suma: 831,00 €; dátum vystavenia: 3.3.2016; dátum splatnosti: 15.3.2016;


Faktúra 17_2016
prijatá: 3.3.2016; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1162202066; popis: faktúra za tlačivá, obdobie marec 2016; celková suma: 43,30 €; dátum vystavenia: 29.2.2016; dátum splatnosti: 14.3.2016;


Faktúra 16_2016
prijatá: 22.2.2016; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 216261; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie február 2016; celková suma: 226,20 €; dátum vystavenia: 22.2.2016; dátum splatnosti: 29.2.2016;


Faktúra 15_2016
prijatá: 11.2.2016; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2016; celková suma: 2 038,85 €; dátum vystavenia: 11.2.2016; dátum splatnosti: 25.2.2016;


Faktúra 14_2016
prijatá: 10.2.2016; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2016006; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie január 2016; celková suma: 24,26 €; dátum vystavenia: 29.1.2016; dátum splatnosti: 12.2.2016;


Faktúra 13_2016
prijatá: 9.2.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6781879217; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2016-29.02.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.2.2016; dátum splatnosti: 17.2.2016;


Faktúra 12_2016
prijatá: 9.2.2016; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3781881129; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2016-31.01.2016; celková suma: 24,61 €; dátum vystavenia: 2.2.2016; dátum splatnosti: 17.2.2016;


Faktúra 11_2016
prijatá: 8.2.2016; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1162201525; popis: faktúra za tlačivá, obdobie február 2016; celková suma: 24,60 €; dátum vystavenia: 4.2.2016; dátum splatnosti: 18.2.2016;


Faktúra 10_2016
prijatá: 8.2.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.2.2016; dátum splatnosti: 22.2.2016;


Faktúra 9_2016
prijatá: 8.2.2016; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2016; celková suma: 457,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2016; dátum splatnosti: 15.2.2016;


Faktúra 8_2016
prijatá: 4.2.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 32016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2016; celková suma: 54,90 €; dátum vystavenia: 30.1.2016; dátum splatnosti: 15.2.2016;


Faktúra 7_2016
prijatá: 4.2.2016; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22016; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2016; celková suma: 1 395,90 €; dátum vystavenia: 30.1.2016; dátum splatnosti: 15.2.2016;


Faktúra 6_2016
prijatá: 25.1.2016; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 16881189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2016; celková suma: 23,00 €; dátum vystavenia: 20.1.2016; dátum splatnosti: 10.2.2016;


Faktúra 5_2016
prijatá: 18.1.2016; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 216010438; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2016; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 14.1.2016; dátum splatnosti: 29.1.2016;


Faktúra 4_2016
prijatá: 11.1.2016; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621503321; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2016; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 11.1.2016; dátum splatnosti: 10.2.2016;


Faktúra 3_2016
prijatá: 12.1.2016; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.1.2016; dátum splatnosti: 22.1.2016;


Faktúra 2_2016
prijatá: 7.1.2016; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 216010084; popis: faktúra za RAP za rok 2016; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 7.1.2016; dátum splatnosti: 25.1.2016;


Faktúra 1_2016
prijatá: 8.1.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2780964251; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2016-31.01.2016; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.1.2016; dátum splatnosti: 18.1.2016;