Faktúry


Faktúra 147_2018
prijatá: 15.1.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 48; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.12.-31.12.2018; celková suma: 1 450,51 €; dátum vystavenia: 15.1.2019; dátum splatnosti: 29.1.2019;


Faktúra 146_2018
prijatá: 7.8.2018; dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 5041801911; popis: faktúra za - Fin. spravodajca , vyúčtovanie za rok 2018; celková suma: 14,90 €; dátum vystavenia: 14.1.2019; dátum splatnosti: 25.1.2019;


Faktúra 145_2018
prijatá: 10.1.2019; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia - vyúčtovanie, obdobie rok 2018; celková suma: - 165,05 €; dátum vystavenia: 9.1.2019; dátum splatnosti: 21.1.2019;


Faktúra 144_2018
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8224045047; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2018-31.12.2018; celková suma: 23,21 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 15.1.2019;


Faktúra 143_2018
prijatá: 27.12.2018; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 180173; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti ukončenia roka zo SF; celková suma: 128,00 €; dátum vystavenia: 20.12.2018; dátum splatnosti: 3.1.2019;


Faktúra 142_2018
prijatá: 5.11.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621803602; popis: faktúra za MAFMA HCM systémová podpora, obdobie 4. štvrťrok 2018; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 17.12.2018; dátum splatnosti: 16.1.2019


Faktúra 141_2018
prijatá: 21.12.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 792018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie december 2018; celková suma: 24,40 €; dátum vystavenia: 21.12.2018; dátum splatnosti: 31.12.2018;


Faktúra 140_2018
prijatá: 21.12.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 782018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie december 2018; celková suma: 204,50 €; dátum vystavenia: 21.12.2018; dátum splatnosti: 31.12.2018;


Faktúra 139_2018
prijatá: 20.12.2018; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 1800137; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie december 2018; celková suma: 80,70 €; dátum vystavenia: 20.12.2018; dátum splatnosti: 27.12.2018;


Faktúra 138_2018
prijatá: 20.12.2018; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2124531526; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 19.9.2017-11.12.2018; celková suma: 250,91 €; dátum vystavenia: 14.12.2018; dátum splatnosti: 3.1.2019;


Faktúra 137_2018
prijatá: 19.12.2018; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; faktúra číslo: 180314; popis: faktúra za tonery, obdobie december 2018; celková suma: 104,70 €; dátum vystavenia: 19.12.2018; dátum splatnosti: 3.1.2019;


Faktúra 136_2018
prijatá: 18.12.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 43; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.11.-30.11.2018; celková suma: 1 368,10 €; dátum vystavenia: 17.12.2018; dátum splatnosti: 24.12.2018;


Faktúra 135_2018
prijatá: 18.12.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 42; popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1.10.-31.12.2018; celková suma: 38,24 €; dátum vystavenia: 17.12.2018; dátum splatnosti: 24.12.2018;


Faktúra 134_2018
prijatá: 17.12.2018; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20181706; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika, obdobie 4. štvrťrok 2018; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 13.12.2018; dátum splatnosti: 15.01.2019;


Faktúra 133_2018
prijatá: 17.12.2018; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 218171; popis: faktúra za tonery a renovácia tonerov, obdobie dcember 2018; celková suma: 202,80 €; dátum vystavenia: 13.12.2018; dátum splatnosti: 20.12.2018;


Faktúra 132_2018
prijatá: 17.12.2018; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 218170; popis: faktúra za tlačiareň, obdobie dcember 2018; celková suma: 89,56 €; dátum vystavenia: 13.12.2018; dátum splatnosti: 20.12.2018;


Faktúra 131_2018
prijatá: 13.12.2018; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky, ČR,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 66218; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie December 2018; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 13.12.2018; dátum splatnosti: 31.12.2018;


Faktúra 130_2018
prijatá: 13.12.2018; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; faktúra číslo: 180305; popis: faktúra za počítač, tlačiareň, USB, myš, obdobie december 2018; celková suma: 316,50 €; dátum vystavenia: 12.12.2018; dátum splatnosti: 26.12.2018;


Faktúra 129_2018
prijatá: 11.12.2018; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201809417; popis: faktúra za kancelárske a čistiace potreby, obdobie december 2018; celková suma: 476,35 €; dátum vystavenia: 11.12.2018; dátum splatnosti: 25.12.2018;,


Faktúra 128_2018
prijatá: 11.12.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.1.2019; celková suma: 38,50 €; dátum vystavenia: 8.12.2018; dátum splatnosti: 22.12.2018;


Faktúra 127_2018
prijatá: 10.12.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8222000829; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2018-31.12.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.12.2018; dátum splatnosti: 17.12.2018;


Faktúra 126_2018
prijatá: 10.12.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8222003417; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2018-30.11.2018; celková suma: 23,70 €; dátum vystavenia: 1.12.2018; dátum splatnosti: 17.12.2018;


Faktúra 125_2018
prijatá: 4.12.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 582018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie november 2018; celková suma: 34,16 €; dátum vystavenia: 3.12.2018; dátum splatnosti: 17.12.2018;


Faktúra 124_2018
prijatá: 4.12.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 562018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie november 2018; celková suma: 972,00 €; dátum vystavenia: 3.12.2018; dátum splatnosti: 17.12.2018;


Faktúra 123_2018
prijatá 3.12.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018120066; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.12.-31.12.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.12.2018; dátum splatnosti: 15.12.2018


Faktúra 122_2018
prijatá: 26.11.2018; dodávateľ:Nadační fond GAUGEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, ČR; IČO: 25228633; faktúra číslo: 180100029; popis: faktúra za vstupný poplatok na XXVII. ročník Dejepisnej súťaže; celková suma: 350,00 €; dátum vystavenia: 22.11.2018; dátum splatnosti: 06.12.2018;


Faktúra 121_2018
prijatá: 21.11.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 37; popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.9.2018; celková suma: 240,00 €; dátum vystavenia: 20.11.2018; dátum splatnosti: 4.12.2018;


Faktúra 120_2018
prijatá: 21.11.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 36; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.10.-31.10.2018; celková suma: 928,60 €; dátum vystavenia: 20.11.2018; dátum splatnosti: 4.12.2018;


Faktúra 119_2018
prijatá: 13.11.2018; dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r. o., Hattalova 12, 834 14 Bratislava,; IČO: 31352782; faktúra číslo: 310008479; popis: faktúra za predplatné "Historická revue ", rok 2019; celková suma: 34,80 €; dátum vystavenia: 05.11.2017; dátum splatnosti: 19.11.2018;


Faktúra 118_2018
prijatá: 8.11.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2018; celková suma: 38,50 €; dátum vystavenia: 8.11.2018; dátum splatnosti: 22.11.2018;


Faktúra 117_2018
prijatá: 7.11.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8219985133; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2018-30.11.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.11.2018; dátum splatnosti: 19.11.2018;


Faktúra 116_2018
prijatá: 7.11.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8219987548; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2018-31.10.2018; celková suma: 23,24 €; dátum vystavenia: 1.11.2018; dátum splatnosti: 19.11.2018;


Faktúra 115_2018
prijatá: 6.11.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 512018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie október 2018; celková suma: 34,16 €; dátum vystavenia: 31.10.2018; dátum splatnosti: 14.11.2018;


Faktúra 114_2018
prijatá: 6.11.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 492018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie október 2018; celková suma: 802,80 €; dátum vystavenia: 31.10.2018; dátum splatnosti: 14.11.2018;


Faktúra 113_2018
prijatá: 5.11.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621802374; popis: faktúra za MAFMA HCM systémová podpora, obdobie 3. štvrťrok 2018; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 29.10.2018; dátum splatnosti: 28.11.2018;


Faktúra 112_2018
prijatá: 5.11.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie september - november 2018; celková suma: 369,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2018; dátum splatnosti: 15.11.2018;


Faktúra 111_2018
prijatá: 5.11.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018110065; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.11.-30.11.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2018; dátum splatnosti: 15.11.2018;


Faktúra 110_2018
prijatá: 22.10.2018; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava,; IČO: 1710389018; faktúra číslo: 1810514770; popis: faktúra za poplato za doménu, obdobie 14.11.2018-13.11.2019; celková suma: 61,79 €; dátum vystavenia: 19.10.2018; dátum splatnosti: 02.11.2018;


Faktúra 109_2018
prijatá: 19.10.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621802137; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2018; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 15.10.2018; dátum splatnosti: 14.11.2018;


Faktúra 108_2018
prijatá: 16.7.2018; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.11.2018-18.02.2019; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 9.10.2018; dátum splatnosti: 19.11.2018;


Faktúra 107_2018
prijatá: 16.10.2018; dodávateľ: KORREKT s. r.o., Karloveská 6/C, 841 01 Bratislava,; IČO: 35829371; faktúra číslo: 180220; popis: faktúra za učebnice NEJ, obdobie 10/2018; celková suma: 329,70 €; dátum vystavenia: 15.10.2018; dátum splatnosti: 29.10.2018;


Faktúra 106_2018
prijatá: 10.10.2018; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 218100085; popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2018; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 8.10.2018; dátum splatnosti: 22.10.2018;


Faktúra 105_2018
prijatá: 9.10.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2018; celková suma: 38,50 €; dátum vystavenia: 8.10.2018; dátum splatnosti: 22.10.2018;


Faktúra 104_2018
prijatá: 8.10.2017; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1182209638; popis: faktúra za tlačivá, obdobie október 2018; celková suma: 46,80 €; dátum vystavenia: 2.10.2018; dátum splatnosti: 16.10.2018;


Faktúra 103_2018
prijatá: 8.10.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8217994148; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2018-31.10.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.10.2018; dátum splatnosti: 17.10.2018;


Faktúra 102_2018
prijatá: 8.10.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8217996538; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2018-30.09.2018; celková suma: 22,93 €; dátum vystavenia: 1.10.2018; dátum splatnosti: 17.10.2018;


Faktúra 101_2018
prijatá: 4.10.2018; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20181407; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika, obdobie 3. štvrťrok 2018; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.9.2018; dátum splatnosti: 14.10.2018;


Faktúra 100_2018
prijatá: 3.10.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 442018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie september 2018; celková suma: 30,50 €; dátum vystavenia: 1.10.2018; dátum splatnosti: 17.10.2018;


Faktúra 99_2018
prijatá: 3.10.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 422018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2018; celková suma: 870,00 €; dátum vystavenia: 1.10.2018; dátum splatnosti: 17.10.2018;


Faktúra 98_2018
prijatá: 2.10.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018100067; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.10.-31.10.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.10.2018; dátum splatnosti: 15.10.2018;


Faktúra 97_2018
prijatá: 21.9.2018; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2124284552; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 16.6.2017-18.9.2018; celková suma: 117,08 €; dátum vystavenia: 21.9.2018; dátum splatnosti: 11.10.2018;


Faktúra 96_2018
prijatá: 24.9.2018; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 218125; popis: faktúra za oprava tlačiarne, obdobie september 2018; celková suma: 69,00 €; dátum vystavenia: 21.9.2018; dátum splatnosti: 28.9.2018;


Faktúra 95_2018
prijatá: 19.9.2018; dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava,; IČO: 11667958; faktúra číslo: 1804359; popis: faktúra za učebnice ANJ, obdobie 09.2018; celková suma: 145,15 €; dátum vystavenia: 18.9.2018; dátum splatnosti: 2.10.2018;


Faktúra 94_2018
prijatá: 19.9.2018; dodávateľ: ALLIANZ SP, a. s., Śtúrova 7, 042 70 Košice,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511077016; popis: faktúra za poistné, obdobie 4.10.2018-3.10.2019; celková suma: 257,38 €; dátum vystavenia: 10.9.2018; dátum splatnosti: 4.10.2018;


Faktúra 93_2018
prijatá: 18.9.2018; dodávateľ: Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava,; IČO: 0017323266; faktúra číslo: 1800402577; popis: faktúra za učebnice OBN, obdobie 09.2018; celková suma: 35,10 €; dátum vystavenia: 12.9.2018; dátum splatnosti: 26.9.2018;


Faktúra 92_2018
prijatá: 17.9.2018; dodávateľ: KORREKT s. r.o., Karloveská 6/C, 841 01 Bratislava,; IČO: 35829371; faktúra číslo: 180220; popis: faktúra za učebnice NEJ, obdobie 09.2018; celková suma: 400,35 €; dátum vystavenia: 14.9.2018; dátum splatnosti: 4.10.2018;


Faktúra 91_2018
prijatá: 12.9.2018; dodávateľ: MEGABOOKS SK, s. r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava,; IČO: 36699594; faktúra číslo: 1241800268; popis: faktúra za učebnice RUJ, obdobie 09.2018; celková suma: 316,89 €; dátum vystavenia: 11.9.2018; dátum splatnosti: 29.9.2018;


Faktúra 90_2018
prijatá: 11.9.2018; dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava,; IČO: 11667958; faktúra číslo: 1803705; popis: faktúra za učebnice ANJ, obdobie 09.2018; celková suma: 809,11 €; dátum vystavenia: 7.9.2018; dátum splatnosti: 21.9.2018;


Faktúra 89_2018
prijatá: 11.9.2018; dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava,; IČO: 11667958; faktúra číslo: 1803704; popis: faktúra za učebnice ANJ, obdobie 09.2018; celková suma: 435,00 €; dátum vystavenia: 7.9.2018; dátum splatnosti: 21.9.2018;


Faktúra 88_2018
prijatá: 11.9.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.9.2018; dátum splatnosti: 22.9.2018;


Faktúra 87_2018
prijatá: 6.9.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8216015279; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2018-30.09.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.9.2018; dátum splatnosti: 17.9.2018;


Faktúra 86_2018
prijatá: 6.9.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8216017051; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2018-31.08.2018; celková suma: 21,96 €; dátum vystavenia: 1.9.2018; dátum splatnosti: 17.9.2018;


Faktúra 85_2018
prijatá: 3.9.2018; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 218116; popis: faktúra za tonery, obdobie jún 2018; celková suma: 75,90 €; dátum vystavenia: 31.8.2018; dátum splatnosti: 7.9.2018;


Faktúra 84_2018
prijatá: 3.9.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 101090063; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.9.-30.9.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.9.2018; dátum splatnosti: 15.9.2018;


Faktúra 83_2018
prijatá: 9.8.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.8.2018; dátum splatnosti: 22.8.2018;


Faktúra 82_2018
prijatá: 7.8.2018; dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 5918024768; popis: faktúra za predplatné Fin. spravodajca , obdobie rok 2019; celková suma: 26,40 €; dátum vystavenia: 7.8.2018; dátum splatnosti: 21.8.2018;


Faktúra 81_2018
prijatá: 7.8.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8214052238; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2018-31.07.2018; celková suma: 21,44 €; dátum vystavenia: 1.8.2018; dátum splatnosti: 17.8.2018;


Faktúra 80_2018
prijatá: 7.8.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8214050275; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2018-31.08.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.8.2018; dátum splatnosti: 17.8.2018;


Faktúra 79_2018
prijatá: 3.8.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621801267; popis: faktúra za MAFMA HCM systémová podpora, obdobie 2. štvrťrok 2018; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 30.7.2018; dátum splatnosti: 29.8.2018;


Faktúra 78_2018
prijatá: 2.5.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2018; celková suma: 369,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2018; dátum splatnosti: 15.8.2018;


Faktúra 77_2018
prijatá: 1.8.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018083412; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.8.-31.8.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2018; dátum splatnosti: 15.8.2018;


Faktúra 76_2018
prijatá: 12.4.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621801060; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2018; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.7.2018; dátum splatnosti: 12.8.2018;


Faktúra 75_2018
prijatá: 16.7.2018; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2018-18.11.2018; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.7.2018; dátum splatnosti: 19.8.2018;


Faktúra 75_2018
prijatá: 1.8.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018083412; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.8.-31.8.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2018; dátum splatnosti: 15.8.2018;


Faktúra 74_2018
prijatá: 10.7.2018; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 218070080; popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2018; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 6.7.2018; dátum splatnosti: 20.7.2018;


Faktúra 73_2018
prijatá: 9.7.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.6.2018; dátum splatnosti: 22.7.2018;


Faktúra 72_2018
prijatá: 7.7.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8212111007; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2018-31.07.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.7.2018; dátum splatnosti: 17.7.2018;


Faktúra 71_2018
prijatá: 9.7.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8212112996; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2018-30.06.2018; celková suma: 22,57 €; dátum vystavenia: 1.7.2018; dátum splatnosti: 17.7.2018;


Faktúra 70_2018
prijatá: 3.7.2018; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20180897; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika, obdobie 2. štvrťrok 2018; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.6.2018; dátum splatnosti: 14.07.2018;


Faktúra 69_2018
prijatá: 2.7.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018071800; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.7.-31.7.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.7.2018; dátum splatnosti: 15.7.2018;


Faktúra 68_2018
prijatá: 29.6.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 372018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie jún 2018; celková suma: 19,52 €; dátum vystavenia: 29.6.2018; dátum splatnosti: 14.7.2018;


Faktúra 67_2018
prijatá: 29.6.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 352018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie jún 2018; celková suma: 324,00 €; dátum vystavenia: 29.6.2018; dátum splatnosti: 14.7.2018;


Faktúra 66_2018
prijatá: 27.6.2017; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1182204665; popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2018; celková suma: 96,86 €; dátum vystavenia: 25.6.2018; dátum splatnosti: 9.7.2018;


Faktúra 65_2018
prijatá: 26.6.2018; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2123944709; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 24.3.2017-15.6.2018; celková suma: 136,60 €; dátum vystavenia: 21.6.2018; dátum splatnosti: 9.7.2018;


Faktúra 64_2018
prijatá: 18.6.2018; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 00323233; faktúra číslo: 20180443; popis: faktúra za vstupenky na 56. ročník FKaŠ zo SF, obdobie jún 2018; celková suma: 91,00 €; dátum vystavenia: 18.6.2018; dátum splatnosti: 22.6.2018;


Faktúra 63_2018
prijatá: 13.6.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 302018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2018; celková suma: 54,90 €; dátum vystavenia: 30.5.2018; dátum splatnosti: 14.6.2018;


Faktúra 62_2018
prijatá: 13.6.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 282018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie máj 2018; celková suma: 494,40 €; dátum vystavenia: 30.5.2018; dátum splatnosti: 14.6.2018;


Faktúra 61_2018
prijatá: 11.6.2018; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 218078; popis: faktúra za tonery, obdobie jún 2018; celková suma: 52,00 €; dátum vystavenia: 8.6.2018; dátum splatnosti: 15.6.2018;


Faktúra 60_2018
prijatá: 8.6.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2018; dátum splatnosti: 22.6.2018;


Faktúra 59_2018
prijatá: 6.6.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8209983949; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2018-30.06.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.6.2018; dátum splatnosti: 18.6.2018;


Faktúra 58_2018
prijatá: 6.6.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8209986348; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2018-31.05.2018; celková suma: 23,83 €; dátum vystavenia: 1.6.2018; dátum splatnosti: 18.6.2018;


Faktúra 57_2018
prijatá: 1.6.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018060568; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.6.-30.6.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.6.2018; dátum splatnosti: 15.6.2018;


Faktúra 56_2018
prijatá: 23.5.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 20; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2018; celková suma: 309,23 €; dátum vystavenia: 23.5.2018; dátum splatnosti: 6.6.2018;


Faktúra 55_2018
prijatá: 22.5.2018; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 180145; popis: faktúra za kontrolu HP, obdobie máj 2018; celková suma: 56,00 €; dátum vystavenia: 14.5.2018; dátum splatnosti: 24.5.2018;


Faktúra 54_2018
prijatá: 10.5.2018; dodávateľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava,; IČO: 35810734; faktúra číslo: 121801076; popis: faktúra za prenájom zariadení a riešení tabletov, obdobie rok 2018; celková suma: 25,20 €; dátum vystavenia: 3.4.2018; dátum splatnosti: 17.4.2018;


Faktúra 53_2018
prijatá: 9.5.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2018; dátum splatnosti: 22.5.2018;


Faktúra 52_2018
prijatá: 9.5.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8207973551; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2018-31.05.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.5.2018; dátum splatnosti: 17.5.2018;


Faktúra 51_2018
prijatá: 9.5.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8207976122; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2018-30.04.2018; celková suma: 23,60 €; dátum vystavenia: 1.5.2018; dátum splatnosti: 17.5.2018;


Faktúra 50_2018
prijatá: 4.5.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 272018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie apríl 2018; celková suma: 788,40 €; dátum vystavenia: 30.4.2018; dátum splatnosti: 14.5.2018;


Faktúra 49_2018
prijatá: 4.5.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 262018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie apríl 2018; celková suma: 36,60 €; dátum vystavenia: 30.4.2018; dátum splatnosti: 14.5.2018;


Faktúra 48_2018
prijatá: 2.5.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621800211; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok 2018; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 27.4.2018; dátum splatnosti: 27.5.2018;


Faktúra 47_2018
prijatá: 2.5.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621800211; popis: faktúra za MAFMA HCM systémová podpora, obdobie 1. štvrťrok 2018; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 27.4.2018; dátum splatnosti: 27.5.2018;


Faktúra 46_2018
prijatá: 2.5.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018050036; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.5.-31.5.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2018; dátum splatnosti: 15.5.2018;


Faktúra 45_2018
prijatá: 2.5.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2018; celková suma: 369,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2018; dátum splatnosti: 15.5.2018;


Faktúra 44_2018
prijatá: 18.4.2018; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 323233; faktúra číslo: 2810225120; popis: faktúra za poplatok za komunálny odpad, obdobie rok 2018; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 6.4.2018; dátum splatnosti: 31.10.2018;


Faktúra 43_2018
prijatá: 11.1.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621800036; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2018; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.4.2018; dátum splatnosti: 12.5.2018;


Faktúra 42_2018
prijatá: 9.4.2018; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2018-18.08.2018; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 9.4.2018; dátum splatnosti: 19.5.2018;


Faktúra 41_2018
prijatá: 13.4.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 14; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2018; celková suma: 2 106,60€; dátum vystavenia: 13.4.2018; dátum splatnosti: 27.4.2018;


Faktúra 40_2018
prijatá: 12.4.2018; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20180423; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika, obdobie 1. štvrťrok 2018; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 12.4.2018; dátum splatnosti: 24.04.2018;


Faktúra 39_2018
prijatá: 10.4.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8205974237; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2018-30.04.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.4.2018; dátum splatnosti: 17.4.2018;


Faktúra 38_2018
prijatá: 10.4.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8205976656; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2018-31.03.2018; celková suma: 23,92 €; dátum vystavenia: 1.4.2018; dátum splatnosti: 17.4.2018;


Faktúra 37_2018
prijatá: 8.4.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.4.2018; dátum splatnosti: 22.4.2018;


Faktúra 36_2018
prijatá: 5.4.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 202018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2018; celková suma: 769,20 €; dátum vystavenia: 29.3.2018; dátum splatnosti: 12.4.2018;


Faktúra 35_2018
prijatá: 5.4.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 192018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2018; celková suma: 48,80 €; dátum vystavenia: 29.3.2018; dátum splatnosti: 12.4.2018;


Faktúra 34_2018
prijatá: 5.4.2018; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2123601767; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 8.12.2017-23.3.2018; celková suma: 274,39 €; dátum vystavenia: 29.3.2018; dátum splatnosti: 20.4.2018;


Faktúra 33_2018
prijatá: 4.4.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018040407; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.4.-30.4.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2018; dátum splatnosti: 12.4.2018;


Faktúra 32_2018
prijatá: 20.3.2018; dodávateľ: RVC Prešov, Námesie mieru 1, 080 01 Prešov,; IČO: 31954120; faktúra číslo: 1802018; popis: faktúra za puklikácia Účotvné súvzťažnosti 2018; celková suma: 29,50 €; dátum vystavenia: 21.2.2018; dátum splatnosti: 7.03.2018;


Faktúra 31_2018
prijatá: 19.3.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 13; popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2018; celková suma: 120 €; dátum vystavenia: 16.3.2018; dátum splatnosti: 30.03.2018;


Faktúra 30_2018
prijatá: 19.3.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-28.2.2018; celková suma: 1 785,37 €; dátum vystavenia: 16.3.2018; dátum splatnosti: 30.03.2018;


Faktúra 29_2018
prijatá: 19.3.2018; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511054620; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 14.4.2018-13.04.2019; celková suma: 100,68 €; dátum vystavenia: 09.03.2018; dátum splatnosti: 14.04.2018;


Faktúra 28_2018
prijatá: 8.3.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.3.2018; dátum splatnosti: 22.3.2018;


Faktúra 27_2018
prijatá: 7.3.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8203994217; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2018-31.03.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.3.2018; dátum splatnosti: 19.3.2018;


Faktúra 26_2018
prijatá: 7.3.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8203996468; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2018-28.02.2018; celková suma: 22,24 €; dátum vystavenia: 1.3.2018; dátum splatnosti: 19.3.2018;


Faktúra 25_2018
prijatá: 19.2.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018030091; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.3.-31.3.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.3.2018; dátum splatnosti: 15.3.2018;


Faktúra 24_2018
prijatá: 6.3.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2018; celková suma: 18,30 €; dátum vystavenia: 28.2.2018; dátum splatnosti: 18.3.2018;


Faktúra 23_2018
prijatá: 6.3.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2018; celková suma: 530,40 €; dátum vystavenia: 28.2.2018; dátum splatnosti: 18.3.2018;


Faktúra 22_2018
prijatá: 19.2.2018; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1018020012; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2018; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 5.2.2018; dátum splatnosti: 19.2.2018;


Faktúra 21_2018
prijatá: 19.2.2018; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2018; celková suma: 1 934,30 €; dátum vystavenia: 19.2.2018; dátum splatnosti: 05.03.2018;


Faktúra 20_2018
prijatá: 13.2.2018; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1182202149; popis: faktúra za tlačivá, obdobie február 2018; celková suma: 21,60 €; dátum vystavenia: 13.2.2018; dátum splatnosti: 27.2.2018;


Faktúra 19_2018
prijatá: 12.2.2018; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 180021; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti plesu zo SF; celková suma: 59,40 €; dátum vystavenia: 9.2.2018; dátum splatnosti: 28.2.2018;


Faktúra 18_2018
prijatá: 9.2.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2018; celková suma: 41,14 €; dátum vystavenia: 8.2.2018; dátum splatnosti: 22.2.2018;


Faktúra 17_2018
prijatá: 7.2.2018; dodávateľ: WANAKA, Močiarna 20, 082 21 Veľký Šariš,; IČO: 42381673; faktúra číslo: 1801026; popis: faktúra vyúčtovacia za LK 2018, obdobie Január 2018; celková suma: 0,00 €; dátum vystavenia: 26.1.2018; dátum splatnosti: 9.2.2018;


Faktúra 16_2018
prijatá: 7.2.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8202021662; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2018-28.02.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.2.2018; dátum splatnosti: 19.2.2018;


Faktúra 15_2018
prijatá: 7.2.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8202023844; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2018-31.01.2018; celková suma: 24,25 €; dátum vystavenia: 1.2.2018; dátum splatnosti: 19.2.2018;


Faktúra 14_2018
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 18181189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2018; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 30.1.2018; dátum splatnosti: 20.2.2018;


Faktúra 13_2018
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2018; celková suma: 369,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2018; dátum splatnosti: 15.2.2018;


Faktúra 12_2018
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 170207; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti ukončenia roka zo SF; celková suma: 108,50 €; dátum vystavenia: 5.2.2018; dátum splatnosti: 28.2.2018;


Faktúra 11_2018
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2018; celková suma: 24,40 €; dátum vystavenia: 2.2.2018; dátum splatnosti: 17.2.2018;


Faktúra 10_2018
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12018; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2018; celková suma: 1 125,30 €; dátum vystavenia: 2.2.2018; dátum splatnosti: 17.2.2018;


Faktúra 9_2018
prijatá: 24.1.2018; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky, ČR,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 5518; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie Január 2018; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 24.1.2018; dátum splatnosti: 31.12.2018;


Faktúra 8_2018
prijatá: 22.1.2018; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2017078; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie január 2018; celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 15.1.2018; dátum splatnosti: 30.1.2018;


Faktúra 7_2018
prijatá: 18.1.2018; dodávateľ: WANAKA, Močiarna 20, 082 21 Veľký Šariš,; IČO: 42381673; faktúra číslo: 1708168; popis: faktúra zálohová za LK 2018, obdobie Január 2018; celková suma: 3 300,00 €; dátum vystavenia: 07.1.2018; dátum splatnosti: 31.1.2018;


Faktúra 6_2018
prijatá: 17.1.2018; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2018-18.05.2018; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.1.2018; dátum splatnosti: 19.2.2018;


Faktúra 5_2018
prijatá: 17.1.2018; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 218010601; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2018; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 15.1.2018; dátum splatnosti: 29.1.2018;


Faktúra 4_2018
prijatá: 11.1.2018; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 218010172; popis: faktúra za RAP za rok 2018; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 08.1.2018; dátum splatnosti: 22.1.2018;


Faktúra 3_2018
prijatá: 11.1.2018; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621703252; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2018; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 9.1.2018; dátum splatnosti: 8.2.2018;


Faktúra 2_2018
prijatá: 9.1.2018; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2018; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.1.2018; dátum splatnosti: 22.1.2018;


Faktúra 1_2018
prijatá: 9.1.2018; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8200066258; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2018-31.01.2018; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.1.2018; dátum splatnosti: 17.1.2018;