Faktúry


Faktúra 146_2019
prijatá: 17.9.2019; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; IČO: 31592503; faktúra číslo: 504901515; popis: faktúra predplatné Fin. spravodajca, vyúčtovanie za rok 2019; celková suma: 32,57 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 27.1.2020;


Faktúra 145_2019
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 55; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.12.-31.12.2019; celková suma: 1 988,89 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 28.1.2020;


Faktúra 144_2019
prijatá: 10.1.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8249560354; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2019-31.12.2019; celková suma: 23,15 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 17.1.2020;


Faktúra 143_2019
prijatá: 10.1.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie vyúčtovanie rok 2019; celková suma: 1,44 €; dátum vystavenia: 10.1.2020; dátum splatnosti: 24.1.2020;


Faktúra 142_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: LINI PRESS, s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné,; IČO: 36716944; faktúra číslo: 2219591; popis: faktúra za inzercia, obdobie december 2019; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 17.12.2019; dátum splatnosti: 29.12.2019;


Faktúra 141_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20191691; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.10.-31.12.2019; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 20.12.2019; dátum splatnosti: 14.01.2020;


Faktúra 140_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2500024213; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 1.11.2019-4.12.2019; celková suma: 117,08 €; dátum vystavenia: 16.12.2019; dátum splatnosti: 3.1.2020;


Faktúra 139_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 1900162; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti ukončenia roka zo SF; celková suma: 146,00 €; dátum vystavenia: 19.12.2018; dátum splatnosti: 2.1.2020;


Faktúra 138_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 672019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie december 2019; celková suma: 52,46 €; dátum vystavenia: 20.12.2019; dátum splatnosti: 30.12.2019;


Faktúra 137_2019
prijatá: 20.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 682019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie december2019; celková suma: 467,70€; dátum vystavenia: 20.12.2019; dátum splatnosti: 31.12.2019;


Faktúra 136_2019
prijatá: 16.12.2019; dodávateľ: GLOOM MANAGEMENT o.z., Puškinova 1, 083 01 Sabinov, ; IČO: 37941381; faktúra číslo: 2019008; popis: faktúra za revízie, obdobie december 2019; celková suma: 3 500,00 €; dátum vystavenia: 16.12.2019; dátum splatnosti: 26.12.2019;


Faktúra 135_2019
prijatá: 16.12.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3521903082; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2019; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 13.12.2019; dátum splatnosti: 27.12.2019;


Faktúra 134_2019
prijatá: 12.12.2019; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 136; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie december 2019; celková suma: 105,88 €; dátum vystavenia: 12.12.2019; dátum splatnosti: 26.12.2019;


Faktúra 133_2019
prijatá: 12.12.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 49; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.11.-30.11.2019; celková suma: 1 281,97 €; dátum vystavenia: 12.12.2019; dátum splatnosti: 25.12.2019;


Faktúra 132_2019
prijatá: 12.12.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8248338720; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2019-31.12.2019; celková suma: 58,80 €; dátum vystavenia: 1.12.2019; dátum splatnosti: 17.12.2019;


Faktúra 131_2019
prijatá: 12.12.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8247340610; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2019-30.11.2019; celková suma: 23,40 €; dátum vystavenia: 1.12.2019; dátum splatnosti: 17.12.2019;


Faktúra 130_2019
prijatá: 10.12.2019; dodávateľ: KORREKT s. r.o., Karloveská 6/C, 841 01 Bratislava,; IČO: 35829371; faktúra číslo: 190296; popis: faktúra za učebnice NEJ, obdobie 12/2019; celková suma: 344,33 €; dátum vystavenia: 5.12.2019; dátum splatnosti: 19.12.2019;


Faktúra 129_2019
prijatá: 10.12.2019; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky, ČR,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 61819; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie december 2019; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 5.12.2019; dátum splatnosti: 19.12.2019;


Faktúra 128_2019
prijatá: 10.12.2019; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201909083; popis: faktúra za čistiace potreby, obdobie december 2019; celková suma: 40,32 €; dátum vystavenia: 10.12.2019; dátum splatnosti: 24.12.2019;


Faktúra 127_2019
prijatá: 9.12.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0901026822; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2019-31.08.2019; celková suma: -145,30 €; dátum vystavenia: 19.11.2019; dátum splatnosti: 31.12.2019;


Faktúra 126_2019
prijatá: 6.12.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2019; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.12.2019; dátum splatnosti: 20.12.2019;


Faktúra 125_2019
prijatá: 6.12.2019; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201909083; popis: faktúra za čistiace potreby, obdobie december 2019; celková suma: 36,28 €; dátum vystavenia: 6.12.2019; dátum splatnosti: 23.12.2019;


Faktúra 124_2019
prijatá: 3.12.2019; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201909083; popis: faktúra za kancelárske a čistiace potreby, obdobie december 2019; celková suma: 389,09 €; dátum vystavenia: 3.12.2019; dátum splatnosti: 17.12.2019;,


Faktúra 123_2019
prijatá: 2.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 662019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie november 2019; celková suma: 860,40 €; dátum vystavenia: 29.11.2019; dátum splatnosti: 14.12.2019;


Faktúra 122_2019
prijatá: 2.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 652019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie november 2019; celková suma: 61,00 €; dátum vystavenia: 29.11.2019; dátum splatnosti: 14.12.2019;


Faktúra 121_2019
prijatá: 2.12.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019110099; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.12.-31.12.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.12.2019; dátum splatnosti: 15.12.2019;


Faktúra 120_2019
prijatá: 25.11.2019; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; faktúra číslo: 190311; popis: faktúra za dataprojektor, obdobie december 2019; celková suma: 519,00 €; dátum vystavenia: 25.11.2019; dátum splatnosti: 9.12.2019;


Faktúra 119_2019
prijatá: 18.11.2019; dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r. o., Hattalová 12, 831 03 Bratislava,; IČO: 31352782; faktúra číslo: 310012621; popis: faktúra za predplatné Historická revue, obdobie rok 2020; celková suma: 34,80 €; dátum vystavenia: 4.11.2019; dátum splatnosti: 19.11.2019;


Faktúra 118_2019
prijatá: 14.11.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 20; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.10.-31.10.2019; celková suma: 1056,94 €; dátum vystavenia: 12.11.2019; dátum splatnosti: 26.11.2019;


Faktúra 117_2019
prijatá: 8.11.2019; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2210143644; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 12.09.2019-31.10.2019; celková suma: 86,42 €; dátum vystavenia: 11.11.2019; dátum splatnosti: 21.11.2019;


Faktúra 116_2019
prijatá: 8.11.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8245136854; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2019-30.11.2019; celková suma: -86,50 €; dátum vystavenia: 1.11.2019; dátum splatnosti: 18.11.2019;


Faktúra 115_2019
prijatá: 8.11.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8245138844; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2019-31.10.2019; celková suma: 23,38 €; dátum vystavenia: 1.11.2019; dátum splatnosti: 18.11.2019;


Faktúra 114_2019
prijatá: 6.11.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2019; celková suma: 51,49 €; dátum vystavenia: 6.10.2019; dátum splatnosti: 20.11.2019;


Faktúra 113_2019
prijatá: 4.11.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621902525; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2019; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 30.10.2019; dátum splatnosti: 18.11.2019;


Faktúra 112_2019
prijatá: 4.11.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 582019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie október 2019; celková suma: 81,74 €; dátum vystavenia: 31.10.2019; dátum splatnosti: 14.11.2019;


Faktúra 111_2019
prijatá: 4.11.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 592019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie október 2019; celková suma: 1 054,80 €; dátum vystavenia: 31.10.2019; dátum splatnosti: 14.11.2019;


Faktúra 110_2019
prijatá: 1.11.2019; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie september - november 2019; celková suma: 340,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2019; dátum splatnosti: 15.11.2019;


Faktúra 109_2019
prijatá: 1.11.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019110097; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.11.-30.11.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2019; dátum splatnosti: 15.11.2019;


Faktúra 108_2019
prijatá: 21.10.2019; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava,; IČO: 1710389018; faktúra číslo: 1910630772; popis: faktúra za poplato za doménu, obdobie 14.11.2019-13.12.2020; celková suma: 61,79 €; dátum vystavenia: 21.10.2019; dátum splatnosti: 04.11.2019;


Faktúra 107_2019
prijatá: 24.10.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 37; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.9.-31.12.2019; celková suma: 420,67 €; dátum vystavenia: 18.10.2019; dátum splatnosti: 01.11.2019;


Faktúra 106_2019
prijatá: 22.10.2019; dodávateľ: Kníhkupectvo Alter ego, s. r. o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok,; IČO: 36492922; faktúra číslo: 204522019; popis: faktúra za učebnice ANJ, obdobie október 2019; celková suma: 684,25 €; dátum vystavenia: 22.10.2019; dátum splatnosti: 5.11.2019;


Faktúra 105_2019
prijatá: 22.10.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621902219; popis: faktúra za MAFMA HCM - systémová podpora, obdobie 4. štvrťrok 2019; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 15.10.2019; dátum splatnosti: 29.10.2019;


Faktúra 104_2019
prijatá: 14.10.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.11.2019-18.02.2020; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 7.10.2019; dátum splatnosti: 19.11.2019;


Faktúra 103_2019
prijatá: 14.10.2019; dodávateľ: Anna Petrik Nagyová - IMAGE, Adidovce 84, 067 32 Adidovce; IČO: 14437783; faktúra číslo: 282019; popis: faktúra za pracovné zošity, obdobie október 2019; celková suma: 88,00 €; dátum vystavenia: 14.10.2019; dátum splatnosti: 21.10.2019;


Faktúra 102_2019
prijatá: 14.10.2019; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1192208839; popis: faktúra za tlačivá, obdobie október 2019; celková suma: 52,61 €; dátum vystavenia: 9.10.2019; dátum splatnosti: 21.10.2019;


Faktúra 101_2019
prijatá: 9.10.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 201900131; popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2019; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 7.10.2019; dátum splatnosti: 21.10.2019;


Faktúra 100_2019
prijatá: 8.10.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8242910533; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2019-31.10.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.10.2019; dátum splatnosti: 17.10.2019;


Faktúra 99_2019
prijatá: 8.10.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8242912020; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2019-30.09.2019; celková suma: 23,26 €; dátum vystavenia: 1.10.2019; dátum splatnosti: 17.10.2019;


Faktúra 98_2019
prijatá: 8.10.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.9.2019; dátum splatnosti: 20.10.2019;


Faktúra 97_2019
prijatá: 7.10.2019; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20191355; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1..-30.6.2019; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 30.09.2019; dátum splatnosti: 14.10.2019;


Faktúra 96_2019
prijatá: 4.10.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 442019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie september 2019; celková suma: 64,66 €; dátum vystavenia: 1.10.2019; dátum splatnosti: 14.10.2019;


Faktúra 95_2019
prijatá: 4.10.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 432019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2019; celková suma: 968,40 €; dátum vystavenia: 1.10.2019; dátum splatnosti: 14.10.2019;


Faktúra 94_2019
prijatá: 1.10.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019100104; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.10.-31.10.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.10.2019; dátum splatnosti: 15.10.2019;


Faktúra 93_2019
prijatá: 24.9.2019; dodávateľ: Distribučná spoločnosť AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava,; IČO: 11782889; faktúra číslo: 1921062; popis: faktúra za učebnice RUJ, obdobie september 2019; celková suma: 185,90 €; dátum vystavenia: 20.09.2019; dátum splatnosti: 04.10.2019;


Faktúra 92_2019
prijatá: 24.9.2019; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2125565397; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 15.06.2019-11.09.2019; celková suma: 108,72 €; dátum vystavenia: 18.09.2019; dátum splatnosti: 07.10.2019;


Faktúra 91_2019
prijatá: 24.9.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511077016; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 04.10.2019-03.10.2020; celková suma: 257,38 €; dátum vystavenia: 10.9.2019; dátum splatnosti: 4.10.2019;


Faktúra 90_2019
prijatá: 17.9.2019; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; IČO: 31592503; faktúra číslo: 5919026274; popis: faktúra predplatné Fin. spravodajca, obdobie rok 2020; celková suma: 26,40 €; dátum vystavenia: 17.9.2019; dátum splatnosti: 1.10.2019;


Faktúra 89_2019
prijatá: 10.9.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8240734826; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2019-30.09.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.9.2019; dátum splatnosti: 17.9.2019;


Faktúra 88_2019
prijatá: 10.9.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-4.10.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.9.2019; dátum splatnosti: 20.9.2019;


Faktúra 87_2019
prijatá: 10.9.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8240736909; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2019-31.08.2019; celková suma: 22,51 €; dátum vystavenia: 1.9.2019; dátum splatnosti: 17.9.2019;


Faktúra 86_2019
prijatá: 2.9.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019090092; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.9.-30.9.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.9.2019; dátum splatnosti: 15.9.2019;


Faktúra 85_2019
prijatá: 8.8.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8238591654; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2019-31.08.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.8.2019; dátum splatnosti: 19.8.2019;


Faktúra 84_2019
prijatá: 8.8.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8238593756; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2019-31.07.2019; celková suma: 21,77 €; dátum vystavenia: 1.8.2019; dátum splatnosti: 19.8.2019;


Faktúra 83_2019
prijatá: 8.8.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.8.2019; dátum splatnosti: 20.8.2019;


Faktúra 82_2019
prijatá: 5.8.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621901333; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2019; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 29.7.2019; dátum splatnosti: 28.8.2019;


Faktúra 81_2019
prijatá: 1.8.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019080093; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.8.-31.8.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2019; dátum splatnosti: 15.8.2019;


Faktúra 80_2019
prijatá: 1.8.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2019; celková suma: 340,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2019; dátum splatnosti: 15.5.2019;


Faktúra 79_2019
prijatá: 17.7.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.8.2019-18.11.2019; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 7.7.2019; dátum splatnosti: 19.8.2019;


Faktúra 78_2019
prijatá: 17.7.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621901165; popis: faktúra za MAFMA HCM - systémová podpora, obdobie 3. štvrťrok 2019; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.7.2019; dátum splatnosti: 11.8.2019;


Faktúra 77_2019
prijatá: 17.7.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621900235; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2019; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 30.4.2019; dátum splatnosti: 30.5.2019;


Faktúra 76_2019
prijatá: 9.7.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 2019070242; popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2019; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.7.2019; dátum splatnosti: 17.7.2019;


Faktúra 75_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8236461696; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2019-31.07.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.7.2019; dátum splatnosti: 17.7.2019;


Faktúra 74_2019
prijatá: 9.7.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8236464209; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2019-30.06.2019; celková suma: 22,26 €; dátum vystavenia: 1.7.2019; dátum splatnosti: 17.7.2019;


Faktúra 73_2019
prijatá: 8.7.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.7.2019; dátum splatnosti: 20.7.2019;


Faktúra 72_2019
prijatá: 2.7.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 372019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie jún 2019; celková suma: 21,96 €; dátum vystavenia: 30.6.2019; dátum splatnosti: 14.7.2019;


Faktúra 71_2019
prijatá: 2.7.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 362019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie jún 2019; celková suma: 530,40 €; dátum vystavenia: 30.6.2019; dátum splatnosti: 14.07.2019;


Faktúra 70_2019
prijatá: 1.7.2019; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20190876; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1..-30.6.2019; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 30.06.2019; dátum splatnosti: 14.07.2019;


Faktúra 69_2019
prijatá: 3.6.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019070105; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.7.-31.7.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.7.2019; dátum splatnosti: 15.7.2019;


Faktúra 68_2019
prijatá: 28.6.2019; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2125315612; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 19.03.2019-14.06.2019; celková suma: 175,63 €; dátum vystavenia: 24.06.2019; dátum splatnosti: 12.07.2019;


Faktúra 67_2019
prijatá: 19.6.2019; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1192204472; popis: faktúra za tlačivá, obdobie jún 2019; celková suma: 47,15€; dátum vystavenia: 14.6.2019; dátum splatnosti: 28.6.2019;


Faktúra 66_2019
prijatá: 19.6.2019; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 00323233; faktúra číslo: 20190468; popis: faktúra za vstupenky na 57. ročník FKaŠ zo SF, obdobie jún 2019; celková suma: 96,00 €; dátum vystavenia: 19.6.2019; dátum splatnosti: 26.6.2019;


Faktúra 65_2019
prijatá: 17.6.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 300; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.5.-31.5.2019; celková suma: 587,29 €; dátum vystavenia: 13.6.2019; dátum splatnosti: 27.6.2019;


Faktúra 64_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.6.2019; dátum splatnosti: 20.6.2019;


Faktúra 63_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 302019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2019; celková suma: 28,06 €; dátum vystavenia: 31.5.2019; dátum splatnosti: 14.6.2019;


Faktúra 62_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 292019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie máj 2019; celková suma: 727,20 €; dátum vystavenia: 31.5.2019; dátum splatnosti: 14.06.2019;


Faktúra 61_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8234357435; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2019-30.06.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.6.2019; dátum splatnosti: 17.6.2019;


Faktúra 60_2019
prijatá: 6.6.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8234358893; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2019-31.05.2019; celková suma: 23,32 €; dátum vystavenia: 1.6.2019; dátum splatnosti: 17.6.2019;


Faktúra 59_2019
prijatá: 3.6.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019060095; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.6.-30.6.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.6.2019; dátum splatnosti: 15.6.2019;


Faktúra 58_2019
prijatá: 24.5.2019; dodávateľ: Peter Gula, gen. Svobodu 691/18, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 190194; popis: faktúra za revízie HP a hydrantov,obdobie máj 2019; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 22.5.2019; dátum splatnosti: 6.6.2019;


Faktúra 57_2019
prijatá: 15.5.2019; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotca 185, 090 21 Chotča,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 190137; popis: faktúra za toner, obdobie máj 2019; celková suma: 34,90 €; dátum vystavenia: 15.5.2019; dátum splatnosti: 29.5.2019;


Faktúra 56_2019
prijatá: 15.5.2019; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotca 185, 090 21 Chotča,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 190135; popis: faktúra za toner, obdobie máj 2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 15.5.2019; dátum splatnosti: 29.5.2019;


Faktúra 55_2019
prijatá: 13.5.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 21; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.6.2019; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 13.5.2019; dátum splatnosti: 27.5.2019;


Faktúra 54_2019
prijatá: 13.5.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 20; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2019; celková suma: 897,89 €; dátum vystavenia: 13.5.2019; dátum splatnosti: 27.5.2019;


Faktúra 53_2019
prijatá: 10.5.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8232259342; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2019-31.05.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.5.2019; dátum splatnosti: 17.5.2019;


Faktúra 52_2019
prijatá: 10.5.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8232261248; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2019-30.04.2019; celková suma: 22,64 €; dátum vystavenia: 1.5.2019; dátum splatnosti: 17.5.2019;


Faktúra 51_2019
prijatá: 6.5.2019; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 2910225120; popis: faktúra za komunálny odpad, obdobie rok 2019; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 29.4.2019; dátum splatnosti: 31.10.2019;


Faktúra 50_2019
prijatá: 6.5.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.5.2019; dátum splatnosti: 20.5.2019;


Faktúra 49_2019
prijatá: 6.5.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 222019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie apríl 2019; celková suma: 26,84€; dátum vystavenia: 30.4.2019; dátum splatnosti: 14.5.2019;


Faktúra 48_2019
prijatá: 6.5.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 212019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie apríl 2019; celková suma: 746,40 €; dátum vystavenia: 30.4.2019; dátum splatnosti: 14.05.2019;


Faktúra 47_2019
prijatá: 3.5.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2019; celková suma: 340,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2019; dátum splatnosti: 15.5.2019;


Faktúra 46_2019
prijatá: 2.5.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019050083; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.5.-31.5.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2019; dátum splatnosti: 15.5.2019;


Faktúra 45_2019
prijatá: 17.4.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2019-18.08.2019; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 9.4.2019; dátum splatnosti: 19.5.2019;


Faktúra 44_2019
prijatá: 16.4.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621900039; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2019; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.4.2019; dátum splatnosti: 12.5.2019;


Faktúra 43_2019
prijatá: 15.4.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 19; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2019; celková suma: 1 327,40 €; dátum vystavenia: 15.4.2019; dátum splatnosti: 29.4.2019;


Faktúra 42_2019
prijatá: 11.4.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 2019040052; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2019; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 5.4.2019; dátum splatnosti: 19.4.2019;


Faktúra 41_2019
prijatá: 8.4.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8230173613; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2019-31.03.2019; celková suma: 23,53 €; dátum vystavenia: 1.4.2019; dátum splatnosti: 17.4.2019;


Faktúra 40_2019
prijatá: 8.4.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8230171662; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2019-30.04.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.4.2019; dátum splatnosti: 17.4.2019;


Faktúra 39_2019
prijatá: 8.4.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 6.4.2019; dátum splatnosti: 20.4.2019;


Faktúra 38_2019
prijatá: 4.4.2019; dodávateľ: Eurohotel LABOREC, s.r.o., Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 36456578; faktúra číslo: 190055; popis: faktúra za podanie stravy počas osláv Dňa učiteľov zo SF, obdobie marec 2019; celková suma: 85,25 €; dátum vystavenia: 30.3.2019; dátum splatnosti: 17.4.2019;


Faktúra 37_2019
prijatá: 3.4.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 162019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2019; celková suma: 35,38 €; dátum vystavenia: 29.3.2019; dátum splatnosti: 14.4.2019;


Faktúra 36_2019
prijatá: 3.4.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 152019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2019; celková suma: 830,40 €; dátum vystavenia: 29.3.2019; dátum splatnosti: 14.04.2019;


Faktúra 35_2019
prijatá: 3.4.2019; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20190316; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.1.-31.3.2019; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 31.03.2019; dátum splatnosti: 14.04.2019;


Faktúra 34_2019
prijatá: 2.4.2019; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča,; IČO: 34806539; faktúra číslo: 190094; popis: faktúra za oprava notebooku, obdobie marec 2019; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 29.03.2019; dátum splatnosti: 12.04.2019;


Faktúra 33_2019
prijatá: 1.4.2019; dodávateľ: DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava,; IČO: 35810734; faktúra číslo: 121901174; popis: faktúra za prenájom zariadení, obdobie rok 2019; celková suma: 25,20 €; dátum vystavenia: 1.4.2019; dátum splatnosti: 15.4.2019;


Faktúra 32_2019
prijatá: 1.4.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 1019040076; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.4.-30.4.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2019; dátum splatnosti: 15.4.2019;


Faktúra 31_2019
prijatá: 18.3.2019; dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Rokytovce,; IČO: 34807152; faktúra číslo: 20190008; popis: faktúra za oprava kúrenia, obdobie marec 2019; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 18.03.2019; dátum splatnosti: 01.04.2019;


Faktúra 30_2019
prijatá: 21.3.2019; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2124874316; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 12.12.2018-18.03.2019; celková suma: 236,98 €; dátum vystavenia: 21.03.2019; dátum splatnosti: 08.04.2019;


Faktúra 29_2019
prijatá: 14.3.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511054620; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 14.4.2019-13.04.2020; celková suma: 100,68 €; dátum vystavenia: 11.3.2019; dátum splatnosti: 14.4.2019;


Faktúra 28_2019
prijatá: 14.3.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 8; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-28.2.2019; celková suma: 1 940,85 €; dátum vystavenia: 14.3.2019; dátum splatnosti: 28.3.2019;


Faktúra 27_2019
prijatá: 14.3.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 7; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2019; celková suma: 120,00€; dátum vystavenia: 14.3.2019; dátum splatnosti: 28.3.2019;


Faktúra 26_2019
prijatá: 7.3.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2019; celková suma: 38,50 €; dátum vystavenia: 7.3.2019; dátum splatnosti: 21.3.2019;


Faktúra 25_2019
prijatá: 7.3.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8228119077; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2019-31.03.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.3.2019; dátum splatnosti: 18.3.2019;


Faktúra 24_2019
prijatá: 7.3.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8228119077; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2019-28.02.2019; celková suma: 22,30 €; dátum vystavenia: 1.3.2019; dátum splatnosti: 18.3.2019;


Faktúra 23_2019
prijatá: 7.3.2019; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1192201794; popis: faktúra za tlačivá, obdobie marec 2019; celková suma: 54,17 €; dátum vystavenia: 4.3.2019; dátum splatnosti: 18.3.2019;


Faktúra 22_2019
prijatá: 4.3.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2019; celková suma: 18,30 €; dátum vystavenia: 4.3.2019; dátum splatnosti: 17.3.2019;


Faktúra 21_2019
prijatá: 4.3.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2019; celková suma: 433,20 €; dátum vystavenia: 4.3.2019; dátum splatnosti: 17.3.2019;


Faktúra 20_2019
prijatá: 1.3.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1019030066; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.3.-31.3.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 15.3.2019;


Faktúra 19_2019
prijatá: 12.2.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2019; celková suma: 38,50 €; dátum vystavenia: 7.2.2019; dátum splatnosti: 21.2.2019;


Faktúra 18_2019
prijatá: 12.2.2019; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 6; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2019; celková suma: 2 571,80 €; dátum vystavenia: 12.2.2019; dátum splatnosti: 26.2.2019;


Faktúra 17_2019
prijatá: 11.2.2019; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1192200999; popis: faktúra za tlačivá, obdobie február 2019; celková suma: 21,60 €; dátum vystavenia: 5.2.2019; dátum splatnosti: 19.2.2019;


Faktúra 16_2019
prijatá: 7.2.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8226072554; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2019-28.02.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 18.2.2019;


Faktúra 15_2019
prijatá: 7.2.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8226074738; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2019-31.01.2019; celková suma: 24,71 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 18.2.2019;


Faktúra 14_2019
prijatá: 5.2.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2019; celková suma: 36,60 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 13_2019
prijatá: 5.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2019; celková suma: 1 149,10 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 12_2019
prijatá: 4.2.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1019020068; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 15.2.2019;


Faktúra 11_2019
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2019; celková suma: 340,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 15.2.2019;


Faktúra 10_2019
prijatá: 4.2.2019; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 19010022; popis: faktúra za VVLK 2019; celková suma: 2 250,00 €; dátum vystavenia: 31.1.2019; dátum splatnosti: 4.2.2019;


Faktúra 9_2019
prijatá: 23.1.2019; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 19191189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2019; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 21.1.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 8_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2019-18.05.2019; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.1.2019; dátum splatnosti: 19.2.2019;


Faktúra 7_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2018074; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie január 2019; celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 18.1.2019; dátum splatnosti: 30.1.2019;


Faktúra 6_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 219010070; popis: faktúra za RAP za rok 2019; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 08.1.2019; dátum splatnosti: 31.1.2019;


Faktúra 5_2019
prijatá: 16.1.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621803420; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2019; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.1.2019; dátum splatnosti: 13.2.2019;


Faktúra 4_2019
prijatá: 16.1.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 219010201; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2019; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 16.1.2019; dátum splatnosti: 7.2.2019;


Faktúra 3_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1019010074; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.1.-31.1.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 15.1.2019;


Faktúra 2_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2019; celková suma: 35,50 €; dátum vystavenia: 7.1.2019; dátum splatnosti: 21.1.2019;


Faktúra 1_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8224042881; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2019-31.01.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 17.1.2019;