Faktúry


Faktúra 16_2019
prijatá: 7.2.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8226072554; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2019-28.02.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 18.2.2019;


Faktúra 15_2019
prijatá: 7.2.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8226074738; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2019-31.01.2019; celková suma: 24,71 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 18.2.2019;


Faktúra 14_2019
prijatá: 5.2.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2019; celková suma: 36,60 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 13_2019
prijatá: 5.12.2019; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12019; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2019; celková suma: 1 149,10 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 12_2019
prijatá: 4.2.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1019020068; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 15.2.2019;


Faktúra 11_2019
prijatá: 5.2.2018; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2019; celková suma: 340,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2019; dátum splatnosti: 15.2.2019;


Faktúra 10_2019
prijatá: 4.2.2019; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 19010022; popis: faktúra za VVLK 2019; celková suma: 2 250,00 €; dátum vystavenia: 31.1.2019; dátum splatnosti: 4.2.2019;


Faktúra 9_2019
prijatá: 23.1.2019; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 19191189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2019; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 21.1.2019; dátum splatnosti: 14.2.2019;


Faktúra 8_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2019-18.05.2019; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.1.2019; dátum splatnosti: 19.2.2019;


Faktúra 7_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2018074; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie január 2019; celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 18.1.2019; dátum splatnosti: 30.1.2019;


Faktúra 6_2019
prijatá: 18.1.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 219010070; popis: faktúra za RAP za rok 2019; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 08.1.2019; dátum splatnosti: 31.1.2019;


Faktúra 5_2019
prijatá: 16.1.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621803420; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2019; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.1.2019; dátum splatnosti: 13.2.2019;


Faktúra 4_2019
prijatá: 16.1.2019; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 219010201; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2019; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 16.1.2019; dátum splatnosti: 7.2.2019;


Faktúra 3_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1019010074; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.1.-31.1.2019; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 15.1.2019;


Faktúra 2_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2019; celková suma: 35,50 €; dátum vystavenia: 7.1.2019; dátum splatnosti: 21.1.2019;


Faktúra 1_2019
prijatá: 9.1.2019; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8224042881; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2019-31.01.2019; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.1.2019; dátum splatnosti: 17.1.2019;