Faktúry


Faktúra 1_2020
prijatá: 2.1.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020010118; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.1.-31.1.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.1.2020; dátum splatnosti: 15.1.2020;


Faktúra 2_2020
prijatá: 8.1.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.1.2020; dátum splatnosti: 20.1.2020;


Faktúra 3_2020
prijatá: 11.1.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3651902298; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 10.1.2020; dátum splatnosti: 29.1.2020;


Faktúra 4_2020
prijatá: 14.1.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220010107; popis: faktúra za RAP za rok 2020; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 10.1.2020; dátum splatnosti: 27.1.2020;


Faktúra 5_2020
prijatá: 14.1.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8249558318; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2020-31.01.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.1.2020; dátum splatnosti: 17.1.2020;


Faktúra 6_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220010406; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 13.1.2020; dátum splatnosti: 31.1.2020;


Faktúra 7_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 2008009; popis: faktúra za VVLK 2020; celková suma: 2 100,00 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 17.1.2020;


Faktúra 8_2020
prijatá: 20.1.2020; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1202200037; popis: faktúra za tlačivá, obdobie január 2020; celková suma: 22,20 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 29.1.2020;


Faktúra 9_2020
prijatá: 20.1.2020; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2020-18.05.2020; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 13.1.2020; dátum splatnosti: 19.2.2020;


Faktúra 10_2020
prijatá: 3.2.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020020097; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 15.2.2020;


Faktúra 11_2020
prijatá: 3.2.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 12_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2020; celková suma: 1 140,90 €; dátum vystavenia: 31.1.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 13_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 42020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2020; celková suma: 58,56 €; dátum vystavenia: 31.1.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 14_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie február 2020; celková suma: 29,51 €; dátum vystavenia: 4.2.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 15_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.2.2020; dátum splatnosti: 20.2.2020;


Faktúra 16_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8251780474; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2020-31.01.2020; celková suma: 22,91 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 17_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8251780474; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2020-28.02.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 18_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 2008009; popis: faktúra za vyúčtovanie LK; celková suma: 0,00 €; dátum vystavenia: 17.2.2020; dátum splatnosti: ;


Faktúra 19_2020
prijatá: 20.2.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2020; celková suma: 2 017,46 €; dátum vystavenia: 20.2.2020; dátum splatnosti: 5.3.2020;


Faktúra 20_2020
prijatá: 1.3.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020030097; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.3.-31.3.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 15.3.2020;


Faktúra 21_2020
prijatá: 3.3.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 72020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2020; celková suma: 808,50 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 22_2020
prijatá: 3.3.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 102020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2020; celková suma: 57,34 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 23_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8254034863; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2020-29.02.2020; celková suma: 22,07 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 24_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8254033519; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2020-31.03.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 25_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 920391189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2020; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 27.3.2020;


Faktúra 26_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.3.2020; dátum splatnosti: 20.3.2020;


Faktúra 27_2020
prijatá: 18.3.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 10; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-29.2.2020; celková suma: 1 110,52 €; dátum vystavenia: 18.3.2020; dátum splatnosti: 1.4.2020;


Faktúra 28_2020
prijatá: 18.3.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 13; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2020; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 18.3.2020; dátum splatnosti: 1.4.2020;


Faktúra 29_2020
prijatá: 31.3.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 2020064; popis: faktúra za zabezp. činn. zodp. osoby , obdobie 1.1.-31.12.2020; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 24.3.2020; dátum splatnosti: 31.3.2020;


Faktúra 30_2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 102004002; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.4.-30.4.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 15.4.2020;


Faktúra 31_2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 132020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2020; celková suma: 214,50€; dátum vystavenia: 31.3.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 32/2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 162020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2020; celková suma: 18,30 €; dátum vystavenia: 31.3.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 33_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8256303025; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2020-31.03.2020; celková suma: 31,84 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 34_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8256301554; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2020-30.04.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 35_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220040159; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 7.4.2020; dátum splatnosti: 21.4.2020;


Faktúra 36_2020
prijatá: 3.4.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3651901200; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2020; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 3.04.2019; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 37_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.4.2020; dátum splatnosti: 20.4.2020;


Faktúra 38_2020
prijatá: 14.04.2020; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20200358; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.1.-31.3.2020; celková suma: 108,46 €; dátum vystavenia: 31.03.2020; dátum splatnosti: 14.04.2020;


Faktúra 39_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 18; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2020; celková suma: 991,87 €; dátum vystavenia: 21.4.2020; dátum splatnosti: 5.5.2020;


Faktúra 40_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 2910225120; popis: faktúra za komunálny odpad, obdobie rok 2020; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 21.4.2020; dátum splatnosti: 31.10.2020;


Faktúra 41_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2020-18.08.2020; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 9.4.2020; dátum splatnosti: 19.5.2020;


Faktúra 42_2020
prijatá: 4.5.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020050096; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.5.-31.5.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 15.5.2020;


Faktúra 43_2020
prijatá: 4.5.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 15.5.2020;


Faktúra 44_2020
prijatá: 5.5.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652000080; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 24.4.2020; dátum splatnosti: 8.5.2020;


Faktúra 45_2020
prijatá: 7.5.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.5.2020; dátum splatnosti: 20.5.2020;


Faktúra 46_2020
prijatá: 11.5.2020; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 220130; popis: faktúra za tonera, obdobie máj 2020; celková suma: 47,20 €; dátum vystavenia: 7.5.2020; dátum splatnosti: 14.5.2020;


Faktúra 47_2020
prijatá: 13.5.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8258574977; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2020-30.04.2020; celková suma: 32,08 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 18.5.2020;


Faktúra 48_2020
prijatá: 13.5.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8258573552; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2020-31.05.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 18.5.2020;


Faktúra 49_2020
prijatá: 25.5.2020; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202003693; popis: faktúra za dezinfekčné prostriedky, obdobie máj 2020; celková suma: 40,56 €; dátum vystavenia: 21.5.2020; dátum splatnosti: 4.6.2020;,


Faktúra 50_2020
prijatá: 29.5.2020; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 200195; popis: faktúra za kontrola HP a hydrantov, obdobie máj 2020; celková suma: 49,50 €; dátum vystavenia: 25.5.2020; dátum splatnosti: 9.6.2020;,


Faktúra 51_2020
prijatá: 1.6.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020060111; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.6.-30.6.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.6.2020; dátum splatnosti: 15.6.2020;


Faktúra 52_2020
prijatá: 8.6.2020; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2020068; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie jún 2020; celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 31.5.2020; dátum splatnosti: 15.6.2020;


Faktúra 53_2020
prijatá: 9.6.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8262095525; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2020-31.05.2020; celková suma: 30,32 €; dátum vystavenia: 1.6.2020; dátum splatnosti: 17.6.2020;


Faktúra 54_2020
prijatá: 9.6.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.6.2020; dátum splatnosti: 20.6.2020;


Faktúra 55_2020
prijatá: 10.6.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8262094180; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2020-30.06.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.6.2020; dátum splatnosti: 17.6.2020;


Faktúra 56_2020
prijatá: 29.6.2020; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2500130486; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 5.12.2019-19.6.2020; celková suma: 295,51 €; dátum vystavenia: 24.6.2020; dátum splatnosti: 13.7.2020;


Faktúra 57_2020
prijatá: 1.7.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020070170; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.7.-31.7.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.7.2020; dátum splatnosti: 15.7.2020;


Faktúra 58_2020
prijatá: 7.7.2020; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20200821; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.4.-30.6.2020; celková suma: 92,98 €; dátum vystavenia: 30.06.2020; dátum splatnosti: 14.07.2020;


Faktúra 59_2020
prijatá: 8.7.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.7.2020; dátum splatnosti: 21.7.2020;


Faktúra 60_2020
prijatá: 2.7.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652000886; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 8.7.2020; dátum splatnosti: 16.7.2020;


Faktúra 61_2020
prijatá: 8.7.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652000744; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2020; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 8.7.2019; dátum splatnosti: 15.7.2020;


Faktúra 62_2020
prijatá: 8.7.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8263979602; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2020-30.06.2020; celková suma: 34,60 €; dátum vystavenia: 1.7.2020; dátum splatnosti: 17.7.2020;


Faktúra 63_2020
prijatá: 7.7.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8262094180; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2020-31.07.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.7.2020; dátum splatnosti: 17.7.2020;


Faktúra 64_2020
prijatá: 14.7.2020; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1202203856; popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2020; celková suma: 92,21 €; dátum vystavenia: 7.7.2020; dátum splatnosti: 21.7.2020;


Faktúra 65_2020
prijatá: 14.7.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220070380; popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 9.7.2020; dátum splatnosti: 23.7.2020;


Faktúra 66_2020
prijatá: 3.8.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020080149; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.8.-31.8.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2020; dátum splatnosti: 15.8.2020;


Faktúra 67_2020
prijatá: 4.8.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2020; dátum splatnosti: 17.8.2020;


Faktúra 68_2020
prijatá: 11.8.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8265841354; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2020-31.07.2020; celková suma: 26,80 €; dátum vystavenia: 1.8.2020; dátum splatnosti: 17.8.2020;


Faktúra 69_2020
prijatá: 11.8.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8265839916; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2020-31.08.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.8.2020; dátum splatnosti: 17.8.2020;


Faktúra 70_2020
prijatá: 11.8.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.8.2020; dátum splatnosti: 21.8.2020;


Faktúra 71_2020
prijatá: 2.9.2020; dodávateľ: BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo,; IČO: 45547921; faktúra číslo: 200461; popis: faktúra dezinfekčené prostriedky, obdobie august 2020; celková suma: 58,00 €; dátum vystavenia: 28.8.2020; dátum splatnosti: 4.9.2020;


Faktúra 72_2020
prijatá: 1.9.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 102009018; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.9.-30.9.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.9.2020; dátum splatnosti: 15.9.2020;


Faktúra 73_2020
prijatá: 2.9.2020; dodávateľ: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry,; IČO: 00186759; faktúra číslo: 2260820; popis: faktúra za ubytovanie a strava počas porady riaditeľa, obdobie 25.7.-26.8.2020; celková suma: 60,00 €; dátum vystavenia: 25.8.2020; dátum splatnosti: 8.9.2020;


Faktúra 74_2020
prijatá: 8.9.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2020; celková suma: 46,52 €; dátum vystavenia: 6.9.2020; dátum splatnosti: 20.9.2020;


Faktúra 75_2020
prijatá: 8.9.2020; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 7001068852; popis: faktúra za stravné lístky, september2020; celková suma: 702,54 €; dátum vystavenia: 8.9.2020; dátum splatnosti: 15.9.2020;


Faktúra 76_2020
prijatá: 9.9.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8267690088; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2020-31.08.2020; celková suma: 27,14 €; dátum vystavenia: 1.9.2020; dátum splatnosti: 17.9.2020;


Faktúra 77_2020
prijatá: 9.9.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8267689100; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2020-30.09.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.9.2020; dátum splatnosti: 17.9.2020;


Faktúra 78_2020
prijatá: 16.9.2020; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; faktúra číslo: 200247; popis: faktúra za čistiace potreby, obdobie 01.08.2020-31.08.2020; celková suma: 70,27 €; dátum vystavenia: 31..2020; dátum splatnosti: 17.9.2020;


Faktúra 79_2020
prijatá: 18.9.2020; dodávateľ: RVC Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov; IČO: 31954120; faktúra číslo: 1162020; popis: faktúra za publikáciu, obdobie 01.09.2020-30.09.2020; celková suma: 37,00 €; dátum vystavenia: 18.9.2020; dátum splatnosti: 22.9.2020;


Faktúra 80_2020
prijatá: 21.9.2020; dodávateľ: Delta Humenné,s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO: 31692311; faktúra číslo: 220172; popis: faktúra za toner, obdobie september 2020; celková suma: 47,20 €; dátum vystavenia: 21.9.2020; dátum splatnosti: 28.9.2020;


Faktúra 81_2020
prijatá: 1.10.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020100161; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.10.-31.10.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.10.2020; dátum splatnosti: 15.10.2020;


Faktúra 82_2020
prijatá: 5.10.2020; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 7001076677; popis: faktúra za stravné lístky, október 2020; celková suma: 759,99 €; dátum vystavenia: 5.10.2020; dátum splatnosti: 12.10.2020;


Faktúra 83_2020
prijatá: 5.10.2020; dodávateľ: ATRIS, spol. s r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina,; IČO: 17079241; faktúra číslo: 20200764; popis: faktúra za oprava hodín, október 2020; celková suma: 54,00 €; dátum vystavenia: 5.10.2020; dátum splatnosti: 9.10.2020;


Faktúra 84_2020
prijatá: 5.10.2020; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20201322; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.7.-30.9.2020; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 30.09.2020; dátum splatnosti: 14.10.2020;


Faktúra 85_2020
prijatá: 9.10.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8269522658; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2020-30.09.2020; celková suma: 32,62 €; dátum vystavenia: 1.10.2020; dátum splatnosti: 2.11.2020;


Faktúra 86_2020
prijatá: 9.10.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8269522187; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2020-31.10.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.10.2020; dátum splatnosti: 2.11.2020;


Faktúra 87_2020
prijatá: 9.10.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 342020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2020; celková suma: 808,50 €; dátum vystavenia: 2.10.2020; dátum splatnosti: 17.10.2020;


Faktúra 88_2020
prijatá: 9.10.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220100086; popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 5.10.2020; dátum splatnosti: 19.10.2020;


Faktúra 89_2020
prijatá: 9.10.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652001671; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2020; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 2.10.2019; dátum splatnosti: 16.10.2020;


Faktúra 90_2020
prijatá: 9.10.2019; dodávateľ: UNION, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, ; IČO: 31322051; faktúra číslo: 11416891; popis: faktúra za poistenie, obdobie 19.8.2020-18.11.2020; celková suma: 90,05 €; dátum vystavenia: 6.10.2019; dátum splatnosti: 16.10.2020;


Faktúra 91_2020
prijatá: 13.10.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2020; celková suma: 46,73 €; dátum vystavenia: 6.10.2020; dátum splatnosti: 20.10.2020;


Faktúra 92_2020
prijatá: 13.10.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652001901; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.10.2020; dátum splatnosti: 27.10.2020;


Faktúra 93_2020
prijatá: 26.10.2020; dodávateľ: LAMAJ, spol. s r.o., Šudolska 3A, 949 01 Nitra, ; IČO: 36537349; faktúra číslo: 20020132; popis: faktúra za stojan na dezinfekciu - 3 ks, obdobie október 2020; celková suma: 624,36 €; dátum vystavenia: 20.10.2020; dátum splatnosti: 03.11.2020;


Faktúra 94_2020
prijatá: 26.10.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202007958; popis: faktúra za hygienické a čistiace potreby, obdobie október 2020; celková suma: 70,18 €; dátum vystavenia: 23.10.2020; dátum splatnosti: 06.11.2020;


Faktúra 95_2020
prijatá: 03.11.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie september - november 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2020; dátum splatnosti: 15.11.2020;


Faktúra 96_2020
prijatá: 04.11.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 402020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie október 2020; celková suma: 385,50 €; dátum vystavenia: 4.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 97_2020
prijatá: 10.11.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2020; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.11.2020; dátum splatnosti: 20.11.2020;


Faktúra 98_2020
prijatá: 10.11.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8271338225; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2020-31.10.2020; celková suma: 43,25 €; dátum vystavenia: 1.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 99_2020
prijatá: 10.11.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8271401183; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2020-31.10.2020; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 100_2020
prijatá: 10.11.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469; faktúra číslo: 5271399848; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2020-30.11.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 101_2020
prijatá: 10.11.2019; dodávateľ: UNION, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, ; IČO: 31322051; faktúra číslo: 11416891; popis: faktúra za poistenie, obdobie 19.11.2020-18.02.2021; celková suma: 172,99 €; dátum vystavenia: 03.11.2020; dátum splatnosti: 17.11.2020;


Faktúra 102_2020
prijatá: 10.11.2019; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, ; IČO: 36485161; faktúra číslo: 2010741681; popis: faktúra za doménu, obdobie 14.11.2020-13.11.2021; celková suma: 61,79 €; dátum vystavenia: 05.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 103_2020
prijatá: 12.11.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 34; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.10.-31.10.2020; celková suma: 645,60 €; dátum vystavenia: 12.11.2020; dátum splatnosti: 26.11.2020;


Faktúra 104_2020
prijatá: 12.11.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 35; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.10.2020; celková suma: 349,62 €; dátum vystavenia: 12.11.2020; dátum splatnosti: 26.11.2020;


Faktúra 105_2020
prijatá: 25.11.2020; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 120106102; popis: faktúra za stravné lístky, november 2020; celková suma: 660,41 €; dátum vystavenia: 13.11.2020; dátum splatnosti: 18.11.2020;


Faktúra 106_2020
prijatá: 25.11.2020; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča,; IČO: 200360; faktúra číslo: 34806539; popis: faktúra za notebooky - 3ks, november 2020; celková suma: 1 470,00 €; dátum vystavenia: 23.11.2020; dátum splatnosti: 07.12.2020;


Faktúra 107_2020
prijatá: 25.11.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202008750; popis: faktúra za hygienické a čistiace potreby, obdobie november 2020; celková suma: 336,96 €; dátum vystavenia: 24.11.2020; dátum splatnosti: 08.12.2020;


Faktúra 108_2020
prijatá: 30.11.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020110156; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.11.-30.11.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2020; dátum splatnosti: 15.11.2020;


Faktúra 109_2020
prijatá: 30.11.2020; dodávateľ: HAKL SK, s. r.o., Vajnorská cesta 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji,; IČO: 35723858; faktúra číslo: 200800072; popis: faktúra za sušič na ruky - 6 ks, obdobie november 2020; celková suma: 336,60 €; dátum vystavenia: 25.11.2020; dátum splatnosti: 09.12.2020;


Faktúra 110_2020
prijatá: 30.11.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202008965; popis: faktúra za dezinfekcia, obdobie november 2020; celková suma: 69,82 €; dátum vystavenia: 30.11.2020; dátum splatnosti: 14.12.2020;


Faktúra 111_2020
prijatá: 06.12.2020; dodávateľ: INPO Svetlana Štimova, Mierova , 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 34808612; faktúra číslo: 133; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie november 2020; celková suma: 20,56 €; dátum vystavenia: 30.11.2020; dátum splatnosti: 14.12.2020;


Faktúra 112_2020
prijatá: 06.12.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202008972; popis: faktúra za hygienické a čistiace potreby, obdobie december 2020; celková suma: 480,24 €; dátum vystavenia: 30.11.2020; dátum splatnosti: 14.12.2020;


Faktúra 113_2020
prijatá: 06.12.2020; dodávateľ: MEPIS HEALTHCARE, s. r.o., 1. mája 220/19, 058 45 Poprad, ; IČO: 36605751; faktúra číslo: 1020200196; popis: faktúra za terminál s meraním teploty, obdobie december 2020; celková suma: 1 536 €; dátum vystavenia: 02.12.2020; dátum splatnosti: 16.12.2020;


Faktúra 114_2020
prijatá: 06.12.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020120160; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.12.-31.12.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.12.2020; dátum splatnosti: 15.12.2020;


Faktúra 115_2020
prijatá: 08.12.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.01.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.12.2020; dátum splatnosti: 20.12.2020;


Faktúra 116_2020
prijatá: 08.12.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202009217; popis: faktúra za hygienické a čistiace potreby, obdobie december 2020; celková suma: 254,95 €; dátum vystavenia: 08.12.2020; dátum splatnosti: 22.12.2020;


Faktúra 117_2020
prijatá: 09.12.2020; dodávateľ: INPO Svetlana Štimova, Mierova , 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 34808612; faktúra číslo: 135; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie december 2020; celková suma: 59,72 €; dátum vystavenia: 09.12.2020; dátum splatnosti: 23.12.2020;


Faktúra 118_2020
prijatá: 09.12.2020; dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča,; IČO: 200360; faktúra číslo: 200399; popis: faktúra za výpočtová technika, december 2020; celková suma: 424,00 €; dátum vystavenia: 08.12.2020; dátum splatnosti: 22.12.2020;


Faktúra 119_2020
prijatá: 14.12.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8273202307; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2020-30.11.2020; celková suma: 22,67 €; dátum vystavenia: 1.12.2020; dátum splatnosti: 18.12.2020;


Faktúra 120_2020
prijatá: 14.12.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8273262960; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2020-30.11.2020; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.12.2020; dátum splatnosti: 18.12.2020;


Faktúra 121_2020
prijatá: 14.12.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469; faktúra číslo: 5273261578; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2020-31.12.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.12.2020; dátum splatnosti: 18.12.2020;


Faktúra 122_2020
prijatá: 14.12.2020; dodávateľ: KRIDLA, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202009414; popis: faktúra za hygienické a čistiace potreby, obdobie december 2020; celková suma: 342,94 €; dátum vystavenia: 14.12.2020; dátum splatnosti: 28.12.2020;


Faktúra 123_2020
prijatá: 14.12.2020; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20201630; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.10.-31.12.2020; celková suma: 92,99 €; dátum vystavenia: 08.12.2020; dátum splatnosti: 31.12.2020;


Faktúra 124_2020
prijatá: 15.12.2020; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2500231286; popis: faktúra za vodné, stočné, obdobie 20.06.2020-07.12.2020; celková suma: 220,24 €; dátum vystavenia: 09.12.2020; dátum splatnosti: 31.12.2020;


Faktúra 125_2020
prijatá: 15.12.2020; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 120114807; popis: faktúra za stravné lístky, december 2020; celková suma: 633,60 €; dátum vystavenia: 10.12.2020; dátum splatnosti: 24.12.2020;


Faktúra 126_2020
prijatá: 18.12.2020; dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 821 01 Bratislava,; IČO: 35790253; faktúra číslo: 120007041; popis: faktúra za predplatné Historická revue, rok 2021; celková suma: 28,80 €; dátum vystavenia: 14.12.2020; dátum splatnosti: 28.12.2020;


Faktúra 127_2020
prijatá: 2.1.2021; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652002607; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2020; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 14.12.2020; dátum splatnosti: 14.1.2021;


Faktúra 128_2020
prijatá: 8.1.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8275131214; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2020-31.12.2020; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.1.2021; dátum splatnosti: 18.1.2021;


Faktúra 129_2020
prijatá: 8.1.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8275069386; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.12.2020-31.12.2020; celková suma: 22,39 €; dátum vystavenia: 1.1.2021; dátum splatnosti: 18.1.2021;


Faktúra 130_2020
prijatá: 11.1.2021; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, vyúčtovanie 2020; celková suma: 51,54 €; dátum vystavenia: 11.1.2021; dátum splatnosti: 25.1.2021;


Faktúra 131_2020
prijatá: 15.1.2021; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 42; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.12.-31.12.2020; celková suma: 739,48 €; dátum vystavenia: 12.1.2021; dátum splatnosti: 26.1.2021;