Faktúry


Faktúra 1_2020
prijatá: 2.1.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020010118; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.1.-31.1.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.1.2020; dátum splatnosti: 15.1.2020;


Faktúra 2_2020
prijatá: 8.1.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.1.2020; dátum splatnosti: 20.1.2020;


Faktúra 3_2020
prijatá: 11.1.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3651902298; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 10.1.2020; dátum splatnosti: 29.1.2020;


Faktúra 4_2020
prijatá: 14.1.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220010107; popis: faktúra za RAP za rok 2020; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 10.1.2020; dátum splatnosti: 27.1.2020;


Faktúra 5_2020
prijatá: 14.1.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8249558318; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2020-31.01.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.1.2020; dátum splatnosti: 17.1.2020;


Faktúra 6_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220010406; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 13.1.2020; dátum splatnosti: 31.1.2020;


Faktúra 7_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 2008009; popis: faktúra za VVLK 2020; celková suma: 2 100,00 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 17.1.2020;


Faktúra 8_2020
prijatá: 20.1.2020; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1202200037; popis: faktúra za tlačivá, obdobie január 2020; celková suma: 22,20 €; dátum vystavenia: 15.1.2020; dátum splatnosti: 29.1.2020;


Faktúra 9_2020
prijatá: 20.1.2020; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2020-18.05.2020; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 13.1.2020; dátum splatnosti: 19.2.2020;


Faktúra 10_2020
prijatá: 3.2.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020020097; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 15.2.2020;


Faktúra 11_2020
prijatá: 3.2.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 12_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2020; celková suma: 1 140,90 €; dátum vystavenia: 31.1.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 13_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 42020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2020; celková suma: 58,56 €; dátum vystavenia: 31.1.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 14_2020
prijatá: 4.2.2020; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie február 2020; celková suma: 29,51 €; dátum vystavenia: 4.2.2020; dátum splatnosti: 14.2.2020;


Faktúra 15_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.2.2020; dátum splatnosti: 20.2.2020;


Faktúra 16_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8251780474; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2020-31.01.2020; celková suma: 22,91 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 17_2020
prijatá: 11.2.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8251780474; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2020-28.02.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.2.2020; dátum splatnosti: 17.2.2020;


Faktúra 18_2020
prijatá: 15.1.2020; dodávateľ:MINILIGA Talentov, s. r.o., Hlavná 68, 080 01 Prešov; IČO: 45467196; faktúra číslo: 2008009; popis: faktúra za vyúčtovanie LK; celková suma: 0,00 €; dátum vystavenia: 17.2.2020; dátum splatnosti: ;


Faktúra 19_2020
prijatá: 20.2.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2020; celková suma: 2 017,46 €; dátum vystavenia: 20.2.2020; dátum splatnosti: 5.3.2020;


Faktúra 20_2020
prijatá: 1.3.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020030097; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.3.-31.3.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 15.3.2020;


Faktúra 21_2020
prijatá: 3.3.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 72020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2020; celková suma: 808,50 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 22_2020
prijatá: 3.3.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 102020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2020; celková suma: 57,34 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 23_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8254034863; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2020-29.02.2020; celková suma: 22,07 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 24_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8254033519; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2020-31.03.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.3.2020; dátum splatnosti: 17.3.2020;


Faktúra 25_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 920391189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2020; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 3.3.2020; dátum splatnosti: 27.3.2020;


Faktúra 26_2020
prijatá: 9.3.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.3.2020; dátum splatnosti: 20.3.2020;


Faktúra 27_2020
prijatá: 18.3.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 10; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-29.2.2020; celková suma: 1 110,52 €; dátum vystavenia: 18.3.2020; dátum splatnosti: 1.4.2020;


Faktúra 28_2020
prijatá: 18.3.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 13; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2020; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 18.3.2020; dátum splatnosti: 1.4.2020;


Faktúra 29_2020
prijatá: 31.3.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 2020064; popis: faktúra za zabezp. činn. zodp. osoby , obdobie 1.1.-31.12.2020; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 24.3.2020; dátum splatnosti: 31.3.2020;


Faktúra 30_2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 102004002; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.4.-30.4.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 15.4.2020;


Faktúra 31_2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 132020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2020; celková suma: 214,50€; dátum vystavenia: 31.3.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 32/2020
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 162020; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2020; celková suma: 18,30 €; dátum vystavenia: 31.3.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 33_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8256303025; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2020-31.03.2020; celková suma: 31,84 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 34_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8256301554; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2020-30.04.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.4.2020; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 35_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 220040159; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2020; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 7.4.2020; dátum splatnosti: 21.4.2020;


Faktúra 36_2020
prijatá: 3.4.2019; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3651901200; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2020; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 3.04.2019; dátum splatnosti: 17.4.2020;


Faktúra 37_2020
prijatá: 14.4.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.4.2020; dátum splatnosti: 20.4.2020;


Faktúra 38_2020
prijatá: 14.04.2020; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20200358; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.1.-31.3.2020; celková suma: 108,46 €; dátum vystavenia: 31.03.2020; dátum splatnosti: 14.04.2020;


Faktúra 39_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 18; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2020; celková suma: 991,87 €; dátum vystavenia: 21.4.2020; dátum splatnosti: 5.5.2020;


Faktúra 40_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 2910225120; popis: faktúra za komunálny odpad, obdobie rok 2020; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 21.4.2020; dátum splatnosti: 31.10.2020;


Faktúra 41_2020
prijatá: 21.4.2020; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2020-18.08.2020; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 9.4.2020; dátum splatnosti: 19.5.2020;


Faktúra 42_2020
prijatá: 4.5.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1020050096; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.5.-31.5.2020; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 15.5.2020;


Faktúra 43_2020
prijatá: 4.5.2020; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2020; celková suma: 354,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 15.5.2020;


Faktúra 44_2020
prijatá: 5.5.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652000080; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2020; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 24.4.2020; dátum splatnosti: 8.5.2020;


Faktúra 45_2020
prijatá: 7.5.2020; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2020; celková suma: 46,50 €; dátum vystavenia: 6.5.2020; dátum splatnosti: 20.5.2020;


Faktúra 46_2020
prijatá: 11.5.2020; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 220130; popis: faktúra za tonera, obdobie máj 2020; celková suma: 47,20 €; dátum vystavenia: 7.5.2020; dátum splatnosti: 14.5.2020;


Faktúra 47_2020
prijatá: 13.5.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8258574977; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2020-30.04.2020; celková suma: 32,08 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 18.5.2020;


Faktúra 48_2020
prijatá: 13.5.2020; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8258573552; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2020-31.05.2020; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.5.2020; dátum splatnosti: 18.5.2020;


Faktúra 49_2020
prijatá: 25.5.2020; dodávateľ: Kridla s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,; IČO: 36466778; faktúra číslo: 202003693; popis: faktúra za dezinfekčné prostriedky, obdobie máj 2020; celková suma: 40,56 €; dátum vystavenia: 21.5.2020; dátum splatnosti: 4.6.2020;,


Faktúra 50_2020
prijatá: 29.5.2020; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 200195; popis: faktúra za kontrola HP a hydrantov, obdobie máj 2020; celková suma: 49,50 €; dátum vystavenia: 25.5.2020; dátum splatnosti: 9.6.2020;,