Objednávky


Objednávka 16_2014
dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Medzilaborce; IČO:34807152; popis: preprava osôb na deň 18.12.2014 Medzilaborce-Košice a späť zo SF; celková suma: 198,720 €; dátum vystavenia: 17.12.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 15_2014
dodávateľ: Peter Gula, Generála Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:1024504712 ; popis: hasiace prístroje práškové - 5 ks; celková suma: 160,00 €; dátum vystavenia: 19.5.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 14_2014
dodávateľ: Stanislav Šarak, S - comp, A. Warhola 190, 068 01 Medzilaborce; IČO:34806539; popis: PC 2 ks a príslušenstvo podľa výberu + Primalex 2 ks; celková suma: do 600,00 € ; dátum vystavenia: 13.11.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 13_2014
dodávateľ: Kridla, s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO:36466778; popis: čistiace, hygienické a kancelárske potreby podľa výberu; celková suma: do 350,00 € ; dátum vystavenia: 10.11.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 12_2014
dodávateľ: Ticketportal SK, s. r. o., Radlinského 27, 841 04 Bratislava; IČO:35850698 ; popis: vstupenky na koncert IMT Smile a Lúčnica zo SF; celková suma:295,00 €; dátum vystavenia: 7.10.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 11_2014
dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR; IČO:69639485 ; popis: biologické ošetrenie odpadov; celková suma: ; dátum vystavenia: 11.9.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 10_2014
dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt. Nálepku 147, 068 01 Medzilaborce; IČO:34809333 ; popis: čisiace a hygienické potreby podľa výberu; celková suma: 200,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2014
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: podanie občersrvenia pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia škl. roka 2013/2014 zo SF; celková suma: 73,63 €; dátum vystavenia: 23.6.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2014
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce; IČO:323233 ; popis: vstupenky na 52. ročník FKaŠ v Medzilaborciach zo SF; celková suma 120,00: ; dátum vystavenia: 19.5.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2014
dodávateľ: Peter Gula, Generála Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:1024504712 ; popis: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 180,00; dátum vystavenia: 19.5.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2014
dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131 ; popis: tlačivá podľa výberu; celková suma: ; dátum vystavenia: 6.2.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2014
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: podanie slávnostného obeda pri príležitosti celomestských osláv Dňa učiteľov pre 8 osôb dňa 28.3.2014 zo SF; celková suma: 87,80 €; dátum vystavenia: 27.3.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2014
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: podanie občersrvenia pre zamestnancov školy pri príležitosti plesu žiakov zo SF dňa 7.2.2014; celková suma: 66,08 €; dátum vystavenia: 6.2.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2014
dodávateľ: DELTA, s. r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311 ; popis: renovácia tonerov a kancelársky materiál pre rok 2014; celková suma: 500 €; dátum vystavenia: 28.1.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2014
dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Májová 744/34, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612 ; popis: želez., stavebný, elektro mateirál podľa výberu pre rok 2014; celková suma: 400 €; dátum vystavenia: 3.1.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2014
dodávateľ: Regionálne vzdelávaice centrum Senica, n. o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica; IČO:37986635 ; popis: publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"; celková suma: 27,00 €; dátum vystavenia: 3.1.2014; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;