Objednávky


Objednávka 13_2015
dodávateľ: Kridla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO:36466778 ; popis: čistiace, hygienické a kancelárske potreby podľa výberu; celková suma: 400,00 €; dátum vystavenia: 14.10.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 12_2015
dodávateľ: Ing. Nila Vargová, kpt. Nálepku 147, 068 01 Medzilaborce; IČO:34809333 ; popis: čistiace, hygienické potreby podľa výberu; celková suma: 200,00 €; dátum vystavenia: 21.7.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 11_2015
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: podanie slávnostného obeda pri príležitosti ukončenia šk. roka pre 15 osôb zo SF; celková suma: 87,00 €; dátum vystavenia: 29.6.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 10_2015
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce; IČO:323233 ; popis: vstupenky na 53. ročník FKaŠ v Medzilaborciach zo SF; celková suma 96,00 €: ; dátum vystavenia: 19.6.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2015
dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 2.6.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2015
dodávateľ: DELTA s. r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: oprava tlačiarne KONICA MINOLTA 1350 W; celková suma: 60,00 €; dátum vystavenia: 28.5.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2015
dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR; IČO:69639485 ; popis: biologické ošetrenie odpadov; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 12.5.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2015
dodávateľ: S - comp Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotca; IČO:34806539 ; popis: monitor ACER - 1 ks; celková suma: 119,00 €; dátum vystavenia: 5.5.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2015
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: podanie slávnostného obeda pri príležitosti mestských osláv Dňa učiteľov pre 10 osôb dňa 27.3.2015 zo SF; celková suma: 104,80 €; dátum vystavenia: 26.3.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2015
dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131 ; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2015; celková suma: ; dátum vystavenia: 19.2.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2015
dodávateľ: DELTA s. r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: renovácia tonerov pre rok 2015; celková suma: 300 €; dátum vystavenia: 12.2.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2015
dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Májová 744/34, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612 ; popis: želez., stavebný, elektro mateirál podľa výberu pre rok 2015; celková suma: 400 €; dátum vystavenia: 29.1.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2015
dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:30628075 ; popis: slávnostný obed pri príležitosti začiatku nového roka pre zamestnancov školy zo SF pre 15 osôb; celková suma: 229,00 €; dátum vystavenia: 13.1.2015; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;