Objednávky


Objednávka 20_2016
dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučinova 891, 091 01 Stropkov; IČO:47519410; popis: podanie stravy pre zamestnancov pri priležitosti ukončena roka zo SF; celková suma: 92,50 € ; dátum vystavenia: 19.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 19_2016
dodávateľ: Ing. Juraj Halama Učebné pomôdky, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica; IČO:45932212; popis: učebné pomôcky; celková suma: 245,90 € ; dátum vystavenia: 14.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 18_2016
dodávateľ: JMR AGR, s.r.o., Zámočnícka 1, 068 01 Medzilaborce; IČO:36617822; popis: OOPP; celková suma: 8,30 € ; dátum vystavenia: 12.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 17_2016
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: PC, tlačiareň, vysávač; celková suma: 1 491,40 € ; dátum vystavenia: 12.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 16_2016
dodávateľ: Stanislav Kucer - Štýl, Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34568280; popis: OOPP; celková suma: 200,00 € ; dátum vystavenia: 12.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 15_2016
dodávateľ: K-Ten KOVO s. r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou; IČO:36418447; popis: PC stoličky otočné; celková suma: 600,00 € ; dátum vystavenia: 09.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 14_2016
dodávateľ: K-Ten KOVO s. r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou; IČO:36418447; popis: školské lavice, školské stoličky; celková suma: 4 913,00 € ; dátum vystavenia: 09.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 13_2016
dodávateľ: Krídla, s. r.o. , Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO:36466778; popis: čistiace, hygienické a kancelárkse potreby; celková suma: 500,00 € ; dátum vystavenia: 07.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 12_2016
dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Rokytovce; IČO:34807152; popis: oprava kúrenia ; celková suma: 1 219,00 € ; dátum vystavenia: 07.12.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 11_2016
dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky; IČO:69639485; popis: biologické čistenie odpadov; celková suma: 180,00 € ; dátum vystavenia: 02.11.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 10_2016
dodávateľ: Daffer spol. s r. o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza; IČO:36320439; popis: vybavenie telocvične; celková suma: 3 520,00 € ; dátum vystavenia: 26.10.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2016
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: čistiace a hygienické potreby; celková suma: 84,06 € ; dátum vystavenia: 1.08.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2016
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO:00323233; popis: vstupenky na 54. ročník FKaŠ v Medzilaborce: 15 ks zo SF; celková suma: 90,00 € ; dátum vystavenia: 21.06.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2016
dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 068 01 Medzilaborce; IČO:34807152; popis: oprava odpadového potrubia; celková suma: 153,75 € ; dátum vystavenia: 8.6.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2016
dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 84,00 €; dátum vystavenia: 23.5.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2016
dodávateľ: DREAL - ALexander Černega, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:10207154; popis: podanie stravy počas celomestkých osláv Dňa učiteľov dňa 1.4.2016 zo SF; celková suma: 78,80 € ; dátum vystavenia: 31.3.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2016
dodávateľ: SKICOMP - FAKĽOVKA, s. r.o., Obecný úrad , 065 31 Litmanová; IČO:31696821; popis: služby počas lyžiarskhé kurzu v dňoch 29.2.-4.3.2016; celková suma:4 690,78 € ; dátum vystavenia: 23.2.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2016
dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131 ; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2016; celková suma: ; dátum vystavenia: 23.2.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2016
dodávateľ: DELTA s. r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: renovácia tonerov pre rok 2016; celková suma: 500 €; dátum vystavenia: 10.2.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2016
dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Májová 744/34, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612 ; popis: želez., stavebný, elektro mateirál podľa výberu pre rok 2016; celková suma: 400 €; dátum vystavenia: 14.1.2016; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;