Objednávky


Objednávka 21_2018
dodávateľ: SAJM Company, s. r.o., Kukučínova 894, 091 01 Stropkov, 281 44 Zácmuky; IČO:47519410; popis: občerstvenie pri príležitosti ukončenia roka zo SF; celková suma: 128,00 € ; dátum vystavenia: 20.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 20_2018
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: tonery; celková suma: 104,70 € ; dátum vystavenia: 18.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 19_2018
dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612; popis: údržbársky materiál podľa výberu; celková suma: 100,00 € ; dátum vystavenia: 18.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 18_2018
dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky; IČO:69639485; popis: biologické čistenie odpadov; celková suma: 180,00 € ; dátum vystavenia: 13.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 17_2018
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: PC, tlačiareň, vysávač, Myš; celková suma: 316,50 € ; dátum vystavenia: 11.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 16_2018
dodávateľ: Kridla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: čistiace, hygické a kancelárske potreby; celková suma: 500,00 € ; dátum vystavenia: 11.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 15_2018
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tlačiareň Brothertonery a renovácia tonerov; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 11.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 14_2018
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tlačiareň Brother - 1 ks; celková suma: 100,00 € ; dátum vystavenia: 01.12.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 13_2018
dodávateľ: KORREKT s. r. o., Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava; IČO:35829371; popis: učebnice a pracovný zošit NEJ pre 2. ročník: 14 ks; celková suma: 329,70 € ; dátum vystavenia: 5.10.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 12_2018
dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice a pracovný zošit ANJ pre 1. ročník: 5 ks; celková suma: 145,15 € ; dátum vystavenia: 17.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 11_2018
dodávateľ: Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava; IČO:0017323266; popis: učebnice a pracovný zošit OBN: 4 ks; celková suma: 35,10 € ; dátum vystavenia: 10.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 10_2018
dodávateľ: MEDABOOKS SK, s. r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice a pracovný zošit RUJ: Klass 1: 7 ks, Klass 2: 7 ks, Klass 3: 8 ks; celková suma: 316,89 € ; dátum vystavenia: 10.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2018
dodávateľ: KORREKT s. r. o., Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava; IČO:35829371; popis: učebnice a pracovný zošit NEJ pre 1. ročník: 17 ks; celková suma: 400,35 € ; dátum vystavenia: 7.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2018
dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice a pracovný zošit ANJ pre 2. ročník: 20 ks, pracovný zoštit ANJ pre 3. a 4. ročník: 29 ks; celková suma: 809,11 € ; dátum vystavenia: 6.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2018
dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice ANJ pre 3. a 4. ročník: 29 ks; celková suma: 435,00 € ; dátum vystavenia: 6.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2018
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO:00323233; popis: vstupenky na 56. ročník FKaŠ v Medzilaborce: 13 ks zo SF; celková suma: 91,00 € ; dátum vystavenia: 18.06.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2018
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tonery a renovácia tonerov na rok 2018; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 6.6.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2018
dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: kontrola a oprava HP a hydrantov; celková suma: 56,00 € ; dátum vystavenia: 11.05.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2018
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2018; celková suma: ; dátum vystavenia: 22.02.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2018
dodávateľ: SAJM Company, s. r.o., Kukučínova 894, 091 01 Stropkov, 281 44 Zácmuky; IČO:47519410; popis: občerstvenie pri príležitosti 13. roč. gymnázialneho plesu zo SF; celková suma: 59,40 € ; dátum vystavenia: 07.02.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2018
dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky; IČO:69639485; popis: biologické čistenie odpadov; celková suma: 180,00 € ; dátum vystavenia: 23.01.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;