Objednávky


Objednávka 10_2018
dodávateľ: MEDABOOKS SK, s. r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice a pracovný zošit RUJ: Klass 1: 7 ks, Klass 2: 7 ks, Klass 3: 8 ks; celková suma: 316,89 € ; dátum vystavenia: 10.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2018
dodávateľ: KORREKT s. r. o., Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava; IČO:35829371; popis: učebnice a pracovný zošit NEJ pre 1. ročník: 17 ks; celková suma: 400,35 € ; dátum vystavenia: 7.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2018
dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice a pracovný zošit ANJ pre 2. ročník: 20 ks, pracovný zoštit ANJ pre 3. a 4. ročník: 29 ks; celková suma: 809,11 € ; dátum vystavenia: 6.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2018
dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava; IČO:11667958; popis: učebnice ANJ pre 3. a 4. ročník: 29 ks; celková suma: 435,00 € ; dátum vystavenia: 6.09.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2018
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO:00323233; popis: vstupenky na 56. ročník FKaŠ v Medzilaborce: 13 ks zo SF; celková suma: 91,00 € ; dátum vystavenia: 18.06.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2018
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tonery a renovácia tonerov na rok 2018; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 6.6.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2018
dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: kontrola a oprava HP a hydrantov; celková suma: 56,00 € ; dátum vystavenia: 11.05.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2018
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2018; celková suma: ; dátum vystavenia: 22.02.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2018
dodávateľ: SAJM Company, s. r.o., Kukučínova 894, 091 01 Stropkov, 281 44 Zácmuky; IČO:47519410; popis: občerstvenie pri príležitosti 13. roč. gymnázialneho plesu zo SF; celková suma: 59,40 € ; dátum vystavenia: 07.02.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2018
dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky; IČO:69639485; popis: biologické čistenie odpadov; celková suma: 180,00 € ; dátum vystavenia: 23.01.2018; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;