Objednávky


Objednávka 2_2019
dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Rokytovce; IČO:34807152; popis: oprava kúrenia ; celková suma: 1 20,00 € ; dátum vystavenia: 15.03.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2019
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2019; celková suma: ; dátum vystavenia: 24.02.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;