Objednávky


Objednávka 10_2019
dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego Kežmarok, Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok; IČO:36492922; popis: učebnice a pracovné zošity ANJ: 23 ks; celková suma: 684,25 € ; dátum vystavenia: 1.10.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2019
dodávateľ: Anna Petrik Nagyová - IMAGE, Adidovce 84, 067 32 Adidovce; IČO:14437783; popis: pracovné zošity s názvom: (Ne)zabudnuté tragédie: 22 ks; celková suma: 88,00 € ; dátum vystavenia: 1.10.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2019
dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava; IČO:11782889; popis: učebnice RUJ: 13 ks; celková suma: 185,90 € ; dátum vystavenia: 20.09.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2019
dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO:00323233; popis: vstupenky na 57. ročník FKaŠ v Medzilaborce: 12 ks zo SF; celková suma: 96,00 € ; dátum vystavenia: 19.06.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2019
dodávateľ: Peter Gula, gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: revízie hasiaciacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 46,50 ; dátum vystavenia: 16.05.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2019
dodávateľ: Stanislav Šarak., Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: tonery na rok 2019; celková suma: 200,00 € ; dátum vystavenia: 15.05.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2019
dodávateľ: Stanislav Šarak., Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: oprava notebooku ; celková suma: 46,00 € ; dátum vystavenia: 27.03.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2019
dodávateľ: Eurohotel Laborec s.r.o., Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO:36456578; popis: strava pri príležitosti osláv na učiteľov zo SF ; celková suma: 85,25 € ; dátum vystavenia: 25.03.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2019
dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Rokytovce; IČO:34807152; popis: oprava kúrenia ; celková suma: 1 20,00 € ; dátum vystavenia: 15.03.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 1_2019
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2019; celková suma: ; dátum vystavenia: 24.02.2019; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;