Objednávky


Objednávka 1_2020
dodávateľ: INPO - Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612; popis: údržbársky materiál; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 31.1.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2020
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2020; celková suma: ; dátum vystavenia: 24.02.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2020
dodávateľ: EcoLed Solution a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec; IČO:36747262; popis: bezkontaktný teplomer ; celková suma: 70,32 € ; dátum vystavenia: 23.04.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2020
dodávateľ: Kridla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: dezinfekčné potreby; celková suma: 48,35 € ; dátum vystavenia: 27.4.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2020
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tonery a renovácia tonerov na rok 2020; celková suma: 250,00 € ; dátum vystavenia: 6.5.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2020
dodávateľ: Peter Gula, gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: revízie hasiaciacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 46,50 ; dátum vystavenia: 18.5.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2020
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO:34806539; popis: čistiace a hygienické potreby; celková suma: 100,00 ; dátum vystavenia: 31.07.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 8_2020
dodávateľ: BRISTON, s.r.o., Fučíková 144/124, 89 01 Svidník; IČO: 45547921; popis: dezinfekčné prostriedky; celková suma: 58,00; dátum vystavenia: 27.8.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 9_2020
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac september 2020; celková suma: 702,54; dátum vystavenia: 8.9.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 10_2020
dodávateľ: Delta Humenné,s.r.o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO: 31692311; popis: toner; celková suma: 47,20; dátum vystavenia: 14.9.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 11_2020
dodávateľ: ATRIS, spol. s r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina IČO: 17079241; popis: oprava hodín; celková suma: 54,00; dátum vystavenia: 21.9.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 12_2020
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac október 2020; celková suma: 759,99; dátum vystavenia: 4.10.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 13_2020
dodávateľ: LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A, 949 01 Nitra; IČO: 36537349; popis: stojan na dezinfekciu - 3 ks; celková suma: 624,36; dátum vystavenia: 16.10.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 14_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické potreby; celková suma: 70,18; dátum vystavenia: 23.10.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 15_2020
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac november 2020; celková suma: 660,41; dátum vystavenia: 10.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 16_2020
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; popis: notebook - 3 ks; celková suma: 1 470,00; dátum vystavenia: 20.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 17_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické a čistiace potreby; celková suma: 336,96 ; dátum vystavenia: 23.10.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 18_2020
dodávateľ: HAKL SK s.r.o., Vajnorská cesta 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji; IČO: 35723858; popis: sušič na ruky - 6 ks; celková suma: 336,60 ; dátum vystavenia: 23.10.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 19_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické a čistiace potreby; celková suma: 69,82 ; dátum vystavenia: 23.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 20_2020
dodávateľ: INPO - Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612; popis: údržbársky materiál; celková suma: 20,56 ; dátum vystavenia: 25.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 21_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické a čistiace potreby; celková suma: 480,24 ; dátum vystavenia: 25.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 22_2020
dodávateľ: MEPIS HEALTHCARE s.r.o., 1. mája 220/19, 058 45 Poprad; IČO: 36605751; popis: terminál s meraním teploty; celková suma: 1 536,00 ; dátum vystavenia: 26.11.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 23_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické a čistiace potreby; celková suma: 254,95 ; dátum vystavenia: 04.12.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 24_2020
dodávateľ: Stanislav Šarak, Chotča 185, 090 21 Chotča; IČO: 34806539; popis: tlačiareň, tonery; celková suma: 424,00; dátum vystavenia: 07.12.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 25_2020
dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: hygienické a čistiace potreby; celková suma: 342,94 ; dátum vystavenia: 10.12.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;