Objednávky


Objednávka 1_2020
dodávateľ: INPO - Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612; popis: údržbársky materiál; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 31.1.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2020
dodávateľ: ŠEVT, a. s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO:31331131; popis: tlačivá podľa výberu na rok 2020; celková suma: ; dátum vystavenia: 24.02.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2020
dodávateľ: EcoLed Solution a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec; IČO:36747262; popis: bezkontaktný teplomer ; celková suma: 70,32 € ; dátum vystavenia: 23.04.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2020
dodávateľ: Kridla, s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné; IČO: 36466778; popis: dezinfekčné potreby; celková suma: 48,35 € ; dátum vystavenia: 27.4.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2020
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tonery a renovácia tonerov na rok 2020; celková suma: 250,00 € ; dátum vystavenia: 6.5.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2020
dodávateľ: Peter Gula, gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO:35244429; popis: revízie hasiaciacich prístrojov a hydrantov; celková suma: 46,50 ; dátum vystavenia: 18.5.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;