Objednávky


Objednávka 1_2021
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac január 2021; celková suma: 423,18; dátum vystavenia: 11.1.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 2_2021
dodávateľ: INPO - Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO:34808612; popis: údržbársky materiál na rok 2021; celková suma: 300,00 € ; dátum vystavenia: 29.1.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 3_2021
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac február 2021; celková suma: 427,01; dátum vystavenia: 3.2.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 4_2021
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac marec 2021; celková suma: 564,66; dátum vystavenia: 9.3.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 5_2021
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac apríl 2021; celková suma: 625,94; dátum vystavenia: 27.4.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 6_2021
dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné; IČO:31692311; popis: tonery; celková suma: 49,42 € ; dátum vystavenia: 4.5.2020; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;


Objednávka 7_2021
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava; IČO: 31396674; popis: stravné lístky na mesiac máj 2021; celková suma: 591,47; dátum vystavenia: 11.1.2021; Schválil: PhDr. Vladimír Tarča, riaditeľ;